Medlemsservices

Som medlem af DI Vand får du adgang til en lang række fordele: viden, nyheder og opdateringer, politisk interessevaretagelse og meget mere.

DI Vand er et aktivt talerør for vandsektorens virksomheder på tværs af industri, rådgivere, forsyninger – og i fremtiden også entreprenører og vandforbrugende virksomheder. Vi hjælper dig og din virksomhed med at skaffe viden, inspiration, indflydelse og stærke netværk.

Som medlem af DI Vand kan du drage nytte af en lang række unikke services, herunder:

 • Adgang og indsigt i de nyeste informationer af relevans for vandbranchen. 
 • Faglig sparring og inspiration gennem et stærkt netværk af strategisk vigtige virksomheder på tværs af hele værdikæden.
 • Indflydelse på branchens strategiske retning samt reguleringen af branchespecifikke eksportindsatser, internationalisering og rammevilkår gennem analyser, konferencer og inddragelse i DI Vands medlemsnetværk.
 • Mulighed for at styrke dit netværk til kollegaer, kunder og samarbejdspartnere fra hele værdikæden gennem deltagelse i netværk og arrangementer.

Du kan læse nærmere om de enkelte services i oversigten nedenfor.

 1. Politisk interessevaretagelse

  I DI Vand står politisk interessevaretagelse centralt for vores arbejde. Vi varetager branchespecifikke interesser med målet om, at skabe en stærk politisk stemme til gavn for hele vandsektoren. Det gør vi blandt andet gennem tæt dialog med vigtige beslutningstagere og øvrige interessenter på området.

 2. Viden og analyser

  I DI Vand sørger vi for, at du får indsigt og unik viden gennem nyheder, nøgletal og analyser fra vandrelaterede aktiviteter. Med udgangspunkt i Danmarks største erhvervsorganisation har vi en stærk stemme såvel som ressourcer og analytiske kompetencer til gavn for både den enkelte forretning, såvel som den samlede vandbranche.

   

 3. Netværk og arrangementer

  Som medlem af DI Vand kan du gratis deltage i vores netværk og arrangementer, som giver dig mulighed for at styrke dit netværk til kunder og kollegaer, udveksle nye ideer samt udvikle spændende samarbejder på tværs af vandsektoren.

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

Jakob Faber Hartig

Jakob Faber Hartig

Konsulent

Johanne Eriksen

Johanne Eriksen

Branche- & Foreningskoordinator