Bliv medlem af DI Vand

Skriv til os

Bliv medlem

Din virksomhed kan blive medlem af DI Vand. Det sker ved, at du kontakter foreningens sekretariat pr. mail på divand@di.dk eller på joer@di.dk.

Der findes to typer af medlemskab af DI Vand: Almindeligt og associeret medlemskab

Almindeligt medlemskab af DI Vand kræver DI medlemskab. Som almindeligt medlem kan du deltage i alle aktiviteter, stemme til generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen.

Associeret medlemskab er for aktører, som ikke kan blive DI medlemmer f.eks. et universitet eller organisation. Her har du ikke mulighed for at stemme til generalforsamlingen eller stille op til bestyrelsen.

Igennem dit medlemskab af DI Vand får din virksomhed:

  • Politisk indflydelse på branchens strategiske retning, samt branchespecifikke eksport- og vækstinitiativer gennem analyser, konferencer og inddragelse i DI Vands medlemsnetværk
  • Et fælles talerør og større slagkraft
  • Adgang og indsigt i de nyeste informationer af relevans for vandbranchen fra bl.a. nyhedsbrev.
  • Faglig sparring og inspiration i et stærkt netværk af strategisk vigtige virksomheder på tværs af hele værdikæden
  • Mulighed for at styrke dit netværk til kollegaer, kunder og samarbejdspartnere gennem deltagelse i netværk og arrangementer
  • Adgang til dialog med de væsentligste beslutningstagere i Danmark og EU, herunder konferencer og virksomhedsbesøg
  • Understøtter den politiske prioritering af vandområdet i DK såvel som i DI.

Kontingent 
Det årlige kontingent for medlemskab af DI Vand er fastsat til 0,06 pct. af lønsummen. med et minimumskontingent på 5.000 kr. og et maksimumskontingent på 60.000 kr. for teknologiproducenter, rådgivere samt entreprenører og andre. For forsynings- og vandforbrugeende virksomheder er loftet på 30.000 kr. For associerede medlemmer er kontingentet fastlagt på 5.000 kr. årligt. Det første år er gratis. 

Vedtægter 
Læs DI Vands vedtægter her.