20.09.21 DI Vand Nyheder

Fire på stribe og stor medlemsopbakning

Der har været fart over feltet de sidste par uger i DI Vand, og vi er glade for den store opbakning fra vores medlemmer.

Den 30. august  var DI Vand medvært for Vandvisionens konference "Vejen til en energi- og klimaneutral vandsektor". Til konferencen blev der delt gode erfaringer på innovative løsninger, givet et politisk indspark til vicegeneraldirektør i EU-Kommissionens miljødirektorat Joanna Drake, samt diskuteret hvordan Danmark som førerende nation kan øge eksporten af bæredygtige vandløsninger. 

Den 1. september  stod DI Vand - i samarbejde med Indian Danish Chamber of Commerce (IDCC) - for et webinar omkring fokusområdet vand i handlingsplanen i aftalen om the Green Strategic Partnership. Formålet var at diskutere og få indblik i de kommercielle dele af handlingsplanen.

Den 8. september  var der bestyrelsesmøde i DI Vand, hvor der var ekstern deltagelse v. vicedirektør i Miljøstyrelsen Isabelle Navarro Vinten, der redegjorde for styrelsens arbejde på vandområdet, og v. Kontorchef i Energistyrelsen Signe Schmidt, der redegjorde for styrelsens arbejde med vandsektorloven, herunder mulige scenarier og baggrunden herfor.

Den 14. september  var DI Vand - i samarbejde med The Trade Council, Affinity og DI Global markedsudvikling - vært for et webinar for vores medlemmer omkring de muligheder, der er opstået i forbindelse med EU's REACT pulje og EU's drikkevands direktiv, der trådte i kraft i januar 2021. Det følger godt i tråd med den nye eksportstrategi for vand og det nye vand set-up med sektorrådgivere i Tyskland, Italien, Polen og Spanien.

Nu ser vi frem til et godt DI Topmøde den 28. september og derefter at byde nye medlemmer velkommen til vores netværkswebinar.

Mathias Thuborg Madsen
Skrevet af:

Mathias Thuborg Madsen

Relateret indhold