21.04.23 DI Vand Nyheder

Vi kan sikre nem adgang til vand for milliarder af menensker

I Pakistan ser børn deres hjem forsvinde i massive oversvømmelser. I Somalia skimter de mod en skyfri himmel. I Malawi slukker børn tørsten i grumset flodvand. I Mali vandrer de adskillige kilometer til den nærmeste vandpumpe. I Syrien er vandrør frosset til is. I Ukraine er de bombet i stykker. I Venezuela koster en flaske vand en halv månedsløn – og i alle førnævnte lande og flere til koster vandmangel børns liv.

Dette indlæg blev bragt i Politiken 24. marts 2023 med Generalsekretær Susanne Dahl, UNICEF Danmark og Chef for DI Vand Mads Helleberg Dorff 

I dag bor to milliarder mennesker – heriblandt 600 millioner børn - i områder med høj eller ekstremt høj sårbarhed over for vandmangel. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, risikerer en fjerdedel af alle verdens mennesker at opleve vedvarende mangel på rent vand inden for de kommende 30 år. Det vil få vidtrækkende konsekvenser for sundhed, uddannelsesmuligheder, produktion og sikkerhed.

Verden står altså i en voldsom og vidtrækkende vandkrise, der både skyldes klimaforandringer, årtiers urbanisering og øget konkurrence om vand mellem landbrug, husholdninger, erhverv og industri.

Derfor var ministre, erhvervsledere, eksperter og repræsentanter for organisationer fra hele verden, herunder UNICEF og Dansk Industri Vand, i sidste uge samlet til UN Water Conference i New York. Konferencen var den første af sin slags i næsten 50 år og en kærkommen mulighed for at tage en midtvejsstatus på FN’s Verdensmål 6, der forpligter os til at sikre adgang til rent vand og sanitet for alle inden 2030.

Skal det lykkes, vil det kræve en firedobling af den nuværende indsats. Der skal altså både sættes skub i udbredelsen af eksisterende teknologi og udvikles nye innovative løsninger.

Den danske vandsektor har allerede bevist sig som en verdensførende kapacitet, når det kommer til intelligente og bæredygtige løsninger til at beskytte grundvand, sikre rent drikkevand, minimere vandspild, og rense spildevand. Men trods de innovative løsninger har det vist sig svært at få udbredt dem til de lande, hvor behovet er størst.

Ny data fra UNICEF, der er ansvarlig for verdens største vand- og sanitetsprogram, viser, at vandkrisen er mest faretruende og behovet er størst i en række afrikanske lande. Millioner af børn er nødt til dagligt at gå adskillige kilometer for at slukke tørsten eller er tvunget til at drikke kontamineret vand. Men vandkrisen har også konsekvenser for mange virksomheders værdikæder samt generel økonomisk og bæredygtig udvikling. Faktisk anslås det, at vandkrisen hvert år medfører et globalt økonomisk tab på 260 milliarder dollars.

Der er altså en økonomisk gulerod for de virksomheder, der har kastet sig aktivt ind i kampen for at løse vandkrisen. Herudover handler det for mange virksomheder i lige så høj grad om  langsigtet overlevelse og såkaldt ’license to operate’. Og det har finansmarkederne og investorerne også fået øjnene op for. Fremover må det forventes, at flere vælger at investere i virksomheder, der håndterer både kortsigtede og langsigtede vandrelaterede risici, og som arbejder aktivt for at imødekomme respektive interessenters forventninger til ansvarlig vandressourceforvaltning.

Vi skal ikke putte med vores viden og løsninger. De skal ud at leve, hvor der er størst behov. Vi er derfor nødt til at se på, hvordan vi kan overkomme de politiske og økonomiske barrierer, som er med til at hindre implementeringen af danske ​​bæredygtige vandløsninger. Samtidig kræver det, at regeringer, virksomheder, lokalsamfund, internationale organisationer og øvrige brancheaktører samarbejder for at sikre bæredygtig adgang til fælles vandressourcer og herved deres eksistensgrundlag på den lange bane.

I fællesskab kan vi sikre, at alle verdens børn i 2030 har adgang til en sikker, pålidelig, økonomisk overkommelig og bæredygtig vandforsyning, der er modstandsdygtig over for trusler som vandknaphed, ekstreme vejrbegivenheder og økonomisk recession. Det kræver de rigtige rammevilkår og en øget villighed til at investere og engagere sig fra både offentlig og privat side.

Men der er brug for accelereret handling. Som første skridt er Dansk Industri Vand og UNICEF Danmark enige om, at vi sammen med danske virksomheder skal få danske løsninger i spil for Verdensmål 6. Det arbejder vi videre på, og vi indbyder interesserede parter til dialog.

Relateret indhold