04.12.23 DI Vand Nyheder

Ekstremt vejr kræver handling: Verden kalder på en vækstplan på vandområdet

Erling Bonnesen (V), MF, miljøordfører, og Mads Helleberg Dorff, chef for Dansk Industri Vand (DI Vand)

Oversvømmelse ved Aarhus 17. november 2023. Arkivfoto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Oversvømmelse ved Aarhus 17. november 2023.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Dette er en kronik fra AvisenDanmark fra den 17. november 2023: https://avisendanmark.dk/debat/ekstremt-vejr-kraever-handling-verden-kalder-paa-en-vaekstplan-paa-vandomraadet

I løbet af de seneste år har vi oplevet ekstremt vejr i Europa. Det har resulteret i store oversvømmelser, tørke og skovbrande. Det ekstreme vejr har vidtrækkende konsekvenser. Når der falder alt for meget eller alt for lidt vand, så er det blandt andet ødelæggende for landbrugets evne til at producere de fødevarer, der er brug for.

I Danmark oplever vi også i stigende grad mere ekstremt vejr. Året 2023 står til at blive det vådeste nogensinde, og så sent som i oktober blev Danmark ramt af den værste stormflod i 119 år. Det er nok de færreste, som i dag også husker, at dette års forsommer var historisk tør.

 

Heldigvis har danske  vandløsninger historisk set kunnet afbøde os fra de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Men vi begynder at blive udfordret på nye løsninger i sektoren – desværre fordi vandområdet ofte er blevet taget for givet i Danmark.

Selvom dansk vandteknologi endnu er blandt verdenseliten, så ligger der et endnu større uforløst potentiale. Med Eksportstrategien for Vand fra 2021, blev der sat et mål om at fordoble vandeksporten fra 20 milliarder i 2020 til 40 milliarder i 2030. Denne målsætning er vi desværre langt fra at nå, vel og mærke i en tid der skriger på nye løsninger. Faktisk er der et stort efterslæb på investeringer i vandinfrastruktur verden over.

Det er ikke særlig ”sexet” at tale om behovet for investeringer i nye vandledninger eller vandmålere, kloakrør eller spildevandsanlæg. Det er først når vandet ikke kommer ud af hanen, eller der er problemer med at trække ud i toilettet, at vi bliver opmærksomme på betydningen af den ellers oversete infrastruktur.

At få væksten  i vandsektoren kick-startet kan også bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som klimaforandringerne og den medfølgende vandkrise bringer med sig. Alle brancher har brug for vand, og investeringer i bedre vandløsninger er centralt, hvis levestandarden skal fastholdes, og vi samtidig skal passe på kloden.

Det gælder ikke mindst fødevarer, hvor FN under titlen ”Water is life, water is food på den årlige fødevaredag havde skarpt fokus på vandets betydning for fremtidig fødevareproduktion. Situationen forværres yderligere af den globale befolkningstilvækst og øget vandforbrug til industri og energi.

Ifølge den internationalt respekterede tænketank ”Carbon Disclosure Project” stod vandområdet i 2021 for ca. 10 procent af de globale udledninger af drivhusgasser. Det er blandt andet manglende spildevandsrensning, som er en væsentlig kilde til drivhusgasser. Skal klimagasserne i ro, er det derfor vigtigt også at rette blikket mod vandsektoren.

Danmark har en  overset stormagtsstatus, hvad angår vandløsninger, som desværre er under stærkt pres. Eksporten af vandteknologi og know-how falder bagud i forhold til vores nærmeste konkurrenter – og samme udfordring ser vi på antallet af nye vandpatenter. Den danske styrkeposition baserer sig desværre på fordums regulering af miljø- og vandproblemer – og derfor er vi nødt til at have øje for rammevilkårene for sektoren.

Vi foreslår derfor, at der sættes gang i arbejdet med en vækstplan, der sikrer en stærkere regulering, der kan løse vores vandudfordringer og som samtidig understøtter forskning og innovation på tværs af drikkevand, spildevand og klimaresiliente løsninger.

Vi skal med andre ord turde være ambitiøse på den danske vandsektors vegne, for det er med til at skabe en grønnere og mere bæredygtig fremtid, og det vil også understøtte eksport og arbejdspladser i Danmark.

Relateret indhold