28.02.23 DI Vand Nyheder

Debat | DI og Venstre: Vi mangler plan for afgørende del af produk­tionen af fremti­dens brændstoffer

Regeringen med erhvervsministeren i spidsen bør udarbejde en offentligt-privat vækstplan for vandsektoren

Dette debatindlæg blev bragt i Børsen den 11. august 2022: Debat | DI og Venstre: Vi mangler plan for afgørende del af produktionen af fremtidens brændstoffer (borsen.dk)

I Danmark vil der i de kommende år blive investeret milliardbeløb i at omdanne grøn strøm til bæredygtige brændstoffer som brint, ammoniak og electrofuels. Brændstofferne er nødvendige, når vi skal gennemføre en grøn omstilling af lastbiler, skibe og fly.

Putins brutale invasion af Ukraine har skubbet yderligere til planerne. Energipriserne er rekordhøje, og forsyningssikkerheden er allerede udfordret på grund af Ruslands delvise lukning af gasforsyningen til Europa. Derfor har et bredt flertal i Folketinget besluttet at mangedoble produktionen af vedvarende energi inden 2030.

"
Power-to-X er både en spændende og nødvendig mulighed i fremtidens energimiks

Desværre mangler vi stadig at diskutere de store mængder vand, der skal bruges som “råstof” for produktionen af Power-to-X. Det er ved spaltning af vandmolekylet til ilt og brint, at vi får den grønne energi. Vandet til brintproduktionen skal endvidere være ultrarent ferskvand, hvilket er en ressource, der er meget pres på.

Et nyt eksporteventyr

Energistyrelsen vurderer, at der er behov for mellem 3,5 og 5,5 mio. kubikmeter vand pr. år for at realisere Folketingets ambition om en elektrolysekapacitet på 4 til 6 GW i 2030. Det svarer til omkring 1 pct. af det nationale vandforbrug.

Men ser man på konkrete anlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer, er den reelle efterspørgsel hos vandforsyningerne op mod dobbelt så stor, som Energistyrelsen antager i sine beregninger. Endnu vigtigere er, at kommende storskalaanlæg vil hente deres vand fra et meget lille geografisk område – tæt på, hvor anlæggene er placeret.

Det kan blive en udfordring. Særligt når man ved placeringen af anlæggene udelukkende kigger på adgangen til grøn energi. I Danmark kan vi dog komme et godt stykke af vejen ved at pumpe mere grundvand op af undergrunden. Det er dog ikke en mulighed i mange andre lande, som er udfordrede af et langt større pres på grundvands- og drikkevandsforsyningen.

Hvis Power-to-X skal blive et nyt dansk eksporteventyr, er vi nødt til at indtænke vandudfordringen på linje med adgang til grøn energi. Vi er nødt til at understøtte vandbranchens udvikling af nye løsninger. Selv i Danmark er brugen af grundvand ikke ideel, da vores rene grundvand også er ved at komme under pres.

Det ser vi senest i forbindelse med de aktuelle forureninger med PFAS og andre miljøfremmede stoffer. Der er altså brug for, at vi ser muligheder i alternative vandressourcer.

Renset spildevand er for eksempel et oplagt alternativ, fordi spildevand både er en lokal og stabil ressource. Vandet skal renses, men det er også tilfældet ved brug af grundvand, fordi vand til brintproduktion skal være ultrarent, før det kan spaltes. Desuden løber forsyningerne ikke tør for spildevand og har i forvejen vandet i kredsløb.

En mere holistisk grøn tankegang kunne ligeledes lede til brug af overskudsvarme fra elektrolysen til brug i behandlingen af vandet.

Konkurrencen om fremtidens energiforsyning er international og benhård. Hvis Power-to-X skal blive det næste store danske eksporteventyr, er vi nødt til at tage udfordringerne med vand alvorligt.

Sommeren 2022, hvor halvdelen af Europa ifølge EU, men også USA, Indien, Afrika har været alvorligt ramt af tørke understreger budskabet. Presset på globale vandressourcer vil stige i takt med klimaændringerne såvel som befolkningsvækst og øget rigdom.

Alligevel er der tendens til, at den verdensførende danske vandsektor målt på blandt andet patenter og eksport pr. indbygger bliver overset herhjemme. Det er ærgerligt, for der er brug for vores teknologi og viden. Vi vil derfor gerne opfordre til, at vi får sat vandområdet højere op på dagsordenen. Det gælder i forhold til Power-to-X som et nationalt indsatsområde, men også generelt som led i den grønne omstilling og klimatilpasning.

En plan med en rød tråd

Regeringen med erhvervsministeren i spidsen bør sætte gang i arbejdet med en offentligt-privat vækstplan for vandsektoren. En plan, som omfavner, samler og styrker initiativer på vandområdet inden for forskning og innovation, regulering og eksport.

En plan, som skaber en rød tråd og sammenhæng i eksisterende tiltag som f.eks. “eksportstrategien for vand”, “erhvervsfyrtårnet for vandteknologi”, “strategi for miljøfremmede stoffer” osv. En plan, der afdækker, hvor og hvordan vi skal styrke indsatsen på vand.

Vækstplanen skal derved sikre, at vi fastholder og udbygger vores teknologiske førerposition og udnytter de forretningsmuligheder på vand, som ventes at opstå over alt i verden. Og heri er Power-to-X både en spændende og nødvendig mulighed i fremtidens energimiks.

Relateret indhold