Vikarbureauer i DI Byggeri

Vikarbureauer i DI Byggeri er en interessegruppe for virksomheder, der udlejer mandskab inden for bygge- og anlægsbranchen. Alle medlemmerne er medlem af DI Byggeri og skal følge DI Byggeris overenskomster. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at følge et sæt etiske regler.

Formålet er at skabe et netværk af seriøse vikarbureauer inden for bygge- og anlægsbranchen, som offentligheden og brugervirksomhederne har tillid tid.

Ved at udarbejde et sæt etiske regler, som medlemmerne er forpligtet til at overholde, sikres kunder og samarbejdspartnere en høj standard, når de samarbejder med medlemmerne at interessegruppen.

Vikarbureauer i DI Byggeri arbejder for at sikre en bedre dialog med DI Byggeri og en bedre information om relevante emner til medlemmerne. Herudover er formålet at synliggøre medlemmerne.

Interessegruppens formål

  • At skabe et netværk til erfaringsudvekslinng

  • At virke som talerør overfor DI Byggeri, så vikarbureauernes behov   sikres i overenskomsterne mv.

  • At skabe tillid i offentligheden og blandt brugervirksomhederne til medlemmerne i interessegruppen bl.a. gennem etiske regler, der forpligter medlemmerne

  • At differentiere medlemmerne fra de useriøse bureauer i branchen,

  • At sikre medlemmerne bedre information fra og dialog med DI Byggeri

  • At sikre at medlemmerne er synlige via hjemmesiden samt kontakt til pressen.

Melissa Lee Jakobsen

Melissa Lee Jakobsen

Fagleder, Funktionær overenskomsterne, Advokat

  • Direkte +45 7216 0277
  • Mobil +45 2037 9873
  • E-mail mlj@di.dk