Etiske regler

For at sikre medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere har Vikarbureauer i DI Byggeri vedtaget et sæt etiske regler, der gælder for alle medlemmerne.

Lovgivning og overenskomster

§ 1 Medlemmerne af Vikarbureauer i Dansk Byggeri er forpligtet til at overholde de overenskomstmæssige regler, der er gældende for arbejdsområdet herunder reglerne om løn og arbejdstid.
§ 2 Medlemmerne er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning.
§ 3 I forbindelse med optagelse i Vikarbureauer i Dansk Byggeri skal virksomheden deltage i et vejledende møde, hvor virksomhedens kontrakter, ansættelsesbeviser mv. bliver gennemgået.

Kunder

§ 4 Medlemmerne skal sikre sig, at vikarernes faglige kompetencer er i overensstemmelse med det med kunden aftalte.
§ 5 Medlemmerne er forpligtet til at oplyse kunden om, at kunden skal tegne arbejdsskadeforsikring for indlejede vikarer.

Medarbejdere

§ 6 Alle medarbejdere skal have en ansættelseskontrakt inden en måned efter ansættelsen. Ansættelseskontrakten skal udarbejdes på et af medarbejderen forståeligt sprog.
§ 7 Medarbejdere skal altid have en lønseddel i forbindelse med lønudbetaling, der indeholder alle nødvendige informationer vedrørende lønnen.
§ 8 Medarbejderne skal have adgang til relevante overenskomster.
§ 9 Medlemmerne opfordres til at udarbejde en medarbejderhåndbog, som alle medarbejderne har adgang til.
§ 10 Internationale medarbejdere skal have hjælp til at kontakte relevante danske myndigheder herunder den lokale borgerservice.
§ 11 Internationale medarbejdere orienteres om mulighederne for sprogundervisning i dansk.
§ 12 Medlemmerne må ikke pålægge vikaren at betale et beløb f.eks. i form at et administrationsgebyr i forbindelse med udsendelse i job.

Bolig

§ 13 Medlemmerne må ikke stille som betingelse for ansættelsen, at medarbejderen lejer en bolig gennem vikarbureauet.
§ 14 En tilbudt bolig skal være egnet til formålet, og der må ikke bo flere personer i samme bolig end den er velegnet og indrettet til.
§ 15 Såfremt medlemmerne tilbyder medarbejderne en bolig, skal dette ske til rimelige markedspriser. Husleje, forbrugsudgifter mv. skal være aftalt skriftligt på forhånd og kan kun reguleres med et passende varsel. Såfremt det er aftalt, at huslejen kan trækkes i nettolønnen, skal huslejen specificeres på lønsedlen.

Vedtagelse og sanktion

§ 16 Overtrædelse af de etiske regler er sanktioneret i henhold til vedtægterne for Vikarbureauer i Dansk Byggeri.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2008.