Analyse

Bliv opdateret på den seneste branchestatistik her.

VikarBranchens årsrapport

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen svarer til cirka 23.000 fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Vikarer sendes ud til et bredt udsnit af alle brancher og både i offentlige og private virksomheder.

Denne rapport giver et statistisk tilbageblik på 2019. Det var et år uden dramatiske udsving i omsætning og beskæftigelse. Mens branchens omsætning overordnet set steg ganske meget i 2010’erne, faldt den en anelse i 2019. Udviklingen i 2010’erne er et tegn på genopretning af aktiviteten i branchen efter finanskrisen og fremgang i andre erhverv i denne periode. Overordnet set er det udtryk for, at branchen i perioden leverede tjenesteydelser, som der var høj efterspørgsel på – nemlig formidling af fleksibel arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport stod det klart, at coronakrisen kommer til at trække lange spor. Derfor skal der tages forbehold for, at vikarbranchen er et af de segmenter i servicebranchen, hvor aktiviteten med overvejende sandsynlighed vil være for nedadgående i en periode. Perioden mellem finanskrisen og coronakrisen kan derfor karakteriseres som både en genopretningsperiode og en ”mellemkrisetid”.

Vikarjobbet er et trinbræt til arbejdsmarkedet

Et vikarjob er et godt trinbræt til at få et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Det viser en analyse fra tænketanken Kraka. Ifølge analysen stiger sandsynligheden for at komme i arbejde med 22 procentpoint, hvis man tager et vikarjob, i forhold til hvis man har en periode med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ser man på alle dem, der var vikarer i 2010, var 70 procent af dem i arbejde fem år senere – 57 procent var blevet fastansat efter 5 år, mens 13 procent fortsat arbejdede som vikarer. Derfor er der gode grunde til at tage et vikarjob.