Godkendelsesordning

Læs mere om godkendelsesordningen.

Det trygge valg for både kunder og vikarer

I VikarBranchen har vi en obligatorisk godkendelsesordning. Formålet er at gøre VikarBranchens medlemmer til det trygge valg for både kunder og vikarer. Godkendelsesordningen er baseret på objektive kendsgerninger. Den indeholder bl.a. en stikprøvekontrol, som en ekstern revisor laver. Alle medlemmer af VikarBranchen får et certifikat som bevis for, at de lever op til godkendelsesordningen.

Det indeholder godkendelsesordningen

Et krav om løbende levering af pletfri serviceattest
For at kunne blive medlem af VikarBranchen skal man levere en pletfri serviceattest ved indmeldelse samt hvert år derefter. På den måde kan medlemmerne dokumentere, at de overholder betingelserne for at drive et hæderligt vikarbureau. Læs mere om serviceattesten her.
Serviceattesten skal sendes til foreningens konsulent senest den 1. februar hvert år.

Et krav om løbende kontrol af lønsedler
For at blive medlem skal det enkelte vikarbureau bestå en kontrol af lønsedler foretaget af en ekstern revisor. Her tjekker revisoren løn, feriepenge og pensionsindbetalinger på en række vilkårligt udvalgte vikarer. Eksisterende medlemmer af VikarBranchen i DI underlægger sig også en stikprøvekontrol ved en ekstern revisor. Revisoren foretager kontrollen med få års mellemrum.
Her kan du læse mere om, hvad revisorens kontrol konkret handler om.

En kursusforpligtelse i personalejura
Det kræver stor og opdateret viden om personalejura og overenskomstforhold at drive en vikarvirksomhed. Derfor stiller VikarBranchen krav om, at alle medlemmer deltager i et kursus om personalejura og overenskomstforhold for vikarbureauer.

En afvisning af konkursryttere
VikarBranchens medlemmer vil gerne sikre kunder og vikarer mod konkursspekulanter, når de samarbejder med et vikarbureau, der er en del af godkendelsesordningen. Derfor kan ejere eller ledere, der er gået konkurs med en vikar- og rekrutteringsvirksomhed mere end én gang inden for 3 år, som udgangspunkt ikke blive medlem.

En etisk forpligtelse
Som medlem af VikarBranchen har man en etisk forpligtelse. Det betyder, at man værner om medlemmernes gode ry og rygte blandt kunder, vikarer og offentlige institutioner.

Konsekvensen af brud på godkendelsesordningen
Hvis en medlemsvirksomhed overtræder godkendelsesordningen eller ikke består de løbende kontroller, risikerer virksomheden at blive udelukket af foreningen.