12.12.18 VKH Nyheder

Hvad betyder miljø- og allergimærkerne?

Produkter som tager særlige miljø- og sundhedshensyn er blevet en megatrend og vil i fremtiden være en forudsætning for produktudvikling.

Miljømærkede produkter er ikke længere forbeholdt de få. Produkter som tager særlige miljø- og sundhedshensyn er blevet en megatrend og vil i fremtiden være en forudsætning for produktudvikling.

VKH har særligt fokus på miljø og sundhed, hvorfor vi samarbejder med både miljø- og allergimærkerne. Flere af VKH’s medlemmer var blandt de første virksomheder i Danmark, som opnåede Astma-Allergi Danmarks mærke og det nordiske miljømærke, Svanemærket. Miljømærkede produkter er ikke længere forbeholdt de få.

Derfor samarbejder VKH og dets medlemmer tæt sammen med miljø- og allergimærkerne, herunder både Svanemærket, Astma-Allergi Danmark og AllergyCertified. I praksis spiller VKH ind i revision af kriterierne og støtter den løbende udvikling af mærkerne. Flere af VKH’s medlemmer var blandt de første virksomheder i Danmark, som producerede og distribuerede miljø- og allergimærkede produkter.

VKH’s samarbejde med miljø- mærkerne

EU-Blomsten og Det nordiske Svanemærke
Der findes to officielt anerkendte miljømærker: EU-Blomsten og det nordiske Svanemærke. Mærkerne vurderer hele produktets livscyklus og de miljøproblemer der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Valget af miljømærket for kosmetik, vaskemidler eller husholdningsprodukter, sikrer en den mindst mulige belastning på miljøet. Miljømærkede produkter skal desuden leve op til en række krav om sundhed.

Blandt miljøkravene er krav om stoffernes bionedbrydelighed, deres potentiale for at ophobes i miljøet samt giftighed for vandlevende organismer. Samtidig stilles der krav til mængden og typen af emballage. Svanen stiller yderligere en række krav til indholdet af stoffer, der er potentielt sundhedsskadelige. 

ECOCERT
ECOCERT er en fransk miljømærkning for udvikling og fremstilling af naturlige og økologiske plejeprodukter. For at kunne anvende ECOCERT mærket skal medlemmerne efterleve ECOCERT standarden for udvikling og fremstilling af naturlig og økologisk kosmetik. ECOCERT er med andre ord en uvildig kvalitetsstyret garanti.

VKH samarbejder med allergi- mærkerne

Den blå Krans
VKH har fokus på forbrugerne og allergi, derfor har vi et tæt samarbejde med det internationale allergimærke Den blå krans, som gør det lettere at minimere risikoen for kontaktallergi. VKH arbejder målrettet efter at styrke og samarbejde med mærkerne, da vi mener, at vi herigennem sikrer et renere miljø og forbrugernes sundhed.

Allergimærket Den Blå Krans er et af de mest velkendte mærker i Danmark og mærket findes på over 3.000 produkter i mere end 50 lande. Allergimærket hjælper med at nedsætte din risiko for hudallergi, hvor produkter med Den blå Krans skal opfylde en række kriterier, eksempelvis være uden allergene stoffer, farvestoffer osv. Produkter mærket med Den Blå Krans skal gøre det:

- Lettere at minimere risikoen for at udvikle kontaktallergi
- Lettere at undgå bestemte stoffer, hvis du har allergi
- Mere attraktivt for producenter at udvikle produkter til forbrugere, der gerne vil være ekstra forsigtige

Hertil har Astma-Allergi Danmark udviklet en app kaldet ”Skinallergy”, som hjælper dig, som har hudallergi (kontaktallergi). Appen har nyttig information om dine allergier.

AllergyCertified
AllergyCertified er et internationalt allergimærke, der certificerer plejeprodukter i hele verden. AllergyCertifieds motto lyder: One world - one label. Kriterierne er udarbejdet af en toksikolog, der tjekker alle indholdsstoffer og koncentrationer af hvert enkelt produkt og sikrer, at det er så mildt og skånsomt for huden som overhovedet muligt. Forbrugeren kan således minimere deres egen risiko for allergi.

Det nye Nordiske astma- og allergimærke

Både i Norden og resten af verden, ses en stigning i antallet af mennesker, der får konstateret astma eller allergi. For kontaktallergi viser en nyere europæisk undersøgelse at helt op til 27 % af forbrugerne kan have kontaktallergi. Stigningen i antallet af berørte giver sig også udtryk i en kraftig stigende interesse for mærkerne fra internationale markeder, der rækker langt ud over Europa. Ikke mindst i Asien er interessen stor, hvor vi ser, at de nordiske værdier er eftertragtede. Derfor er der kommet et nyt stærkt mærke i Norden – Astma Allergi Nordic

Astma Allergi Nordic er et samarbejde mellem astma og allergi organisationerne i Norge, Sverige og Danmark. En fusion, som konsoliderede de tre anerkendte allergimærker til en. De konsoliderede organisationer har en lang historie af, og stor erfaring med, at arbejde med astma, allergi samt anden overfølsomhed. Med ét mærke er viden, erfaring og ekspertise blevet samlet, så de i højere grad kan imødekomme det voksende behov for forbrugervejledning og tilbyde brandindehavere en international

Mærket kan søges allerede fra 1. januar 2018 og vil i øvrigt blive introduceret primo 2018, men der vil være en overgangsperiode før en endelig organisation er på plads og alle betingelser er harmoniseret.