04.06.19 VKH Nyheder

Status for håndhævelse af visse ”fri for” anprisninger

Foreløbig udmelding fra Miljø- og Fødevareministeriet: håndhævelse af reglerne sættes i bero indtil afklaring fra     EU-Kommissionen foreligger

Miljø- og Fødevareministeriet har blandt på VKH’s foranledning i dag meldt ud, at ministeriet anser det som forbudt at gøre kosmetiske produkter tilgængelige på markedet med eksempelvis anprisningen ”fri for parabener”.

Den 1. juli 2019 ophører den 2-årige overgangsperiode, der blev aftalt blandt medlemslandene i EU i forhold til håndhævelsen af de nye elementer i vejledningens bilag III og IV. Det betyder, at det fra den 1. juli 2019 ikke vil være tilladt at markedsføre kosmetiske produkter med sådanne anprisninger. Forbuddet gælder også kosmetiske produkter, som allerede står på hylderne.

Kommissionen har i januar 2019 meldt ud, at den vurderer, at reglerne ikke gælder kosmetiske produkter, som er bragt i omsætning før 1. juli 2019. Med denne udmelding har Kommissionen således skabt tvivl hos producenter og forhandlere af kosmetiske produkter om forståelsen af reglerne. Det er fortsat Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at reglerne vedrørende produktanprisninger i kosmetikforordningen ((EF)1223/2009) og anprisningsforordningen ((EU) 655/2013) gælder for alle kosmetiske produkter, som gøres tilgængelige på markedet fra den 1. juli 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet har på baggrund heraf rettet henvendelse til Kommissionen med henblik på hurtigst muligt at få oplyst hvilke juridiske argumenter, som Kommissionen lægger til grund for deres fortolkning af de pågældende anprisningsregler. Håndhævelsen af reglerne i forhold til de nye elementer i vejledningens bilag III og IV vedrørende anprisninger på kosmetiske produkter sættes i bero, herunder anprisningen ”fri for parabener”, indtil tvivlen om forbuddets rækkevidde er afklaret. Når det er afklaret, vil tilsynsmyndigheden, Kemikalieinspektionen, håndhæve de pågældende regler efter almindelig praksis.

Det vil blive meldt ud på Miljøstyrelsens hjemmeside, så snart der er en afklaring.

Definitioner

Begreberne ”bringe i omsætning” og ”gøre tilgængelig på markedet” er defineret i kosmetikforordningens artikel 2, litra g og h:

”»gøre tilgængelig på markedet«: enhver levering af et kosmetisk produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag”

”»bringe i omsætning«: første tilgængeliggørelse af et kosmetisk produkt på Fællesskabets marked”

Yderlig information

Læs mere her
Helle Husum

Helle Husum

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3064
  • Mobil +45 2912 4572
  • E-mail hehu@di.dk