VKH har klare holdninger og bidrager med viden

Her kan du læse om VKH’s grundholdninger og holdninger i aktuelle sager. Du kan også læse om, hvem vi samarbejder med, og så har vi samlet noget af den grundlæggende viden om kosmetik, pleje- og vaskeprodukter.

Mærkesager

VKH har fokus på miljø og sundhed

Alle danskere er stort set dagligt i kontakt med forskellige vaske-, kosmetik- og husholdningsprodukter – fra shampoo og vaskepulver til hudpleje og håndsæbe. Hjemme, på arbejde og i institutionerne.

Derfor er det vigtigt, at der er styr på både miljø og sundhed i hele værdikæden fra produktion til kunde. Og derfor fokuserer vi både på kvaliteten i de færdige produkter og på at producere mest muligt bæredygtigt med hensyn til bl.a. at minimere vandforbruget, at bruge genanvendelige emballager og at bruge vedvarende energi i produktionen.

Vores medlemmer er vant til at gå forrest indenfor miljø, sundhed, produktudvikling og arbejdsmiljø. Det giver selvsagt både kunder og ansatte en række fordele. Men det giver også medlemmerne en fordel i en tid, hvor netop disse faktorer er afgørende globale konkurrenceparametre.

Vi arbejder med miljø og sundhed på fem strategiske områder.

Styrkede miljø- og allergimærker
Vi fejer ikke kun for egen dør, men forsøger også at hæve niveauet generelt. Flere af VKH’s medlemmer var blandt de første virksomheder i Danmark, som opnåede Astma-Allergi Danmarks mærke og det nordiske miljømærke, Svanemærket – længe før det blev almindeligt. Nu og i fremtiden vil mærkernes krav være forudsætninger under vores medlemmers produktudvikling, ligesom vi løbende samarbejder tæt med eksempelvis Svanemærket, Asthma Allergy Nordic, AllergyCertified og økomærket Ecocert om at styrke dem.

Udfasning af problematiske stoffer
VKH går forrest med at udfase stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed eller for miljøet. Vi skubber aktivt på for at erstatte dem med bedre alternativer – før, nu og i fremtiden. Både hos os selv og mere generelt. VKH’s medlemmer har udfaset en række allergifremkaldende stoffer, ligesom vi udfaser hormonforstyrrende stoffer og samarbejder med eksterne forskningspartnere om at udfase problematiske konserveringsmidler – også når det er svært og kræver omveje.

Forskning og udvikling
Forskning og udvikling har historisk være afgørende for, at det har været muligt at udfase en lang række problematiske stoffer. Og det er det fortsat. Vi arbejder tæt sammen med universiteter, testcentre, myndigheder og råvareproducenter om hele tiden at forbedre produkterne og produktionen i forhold til miljø, energiforbrug og sundhed. Vi ønsker at være et kvalitetsstempel for hele branchen.

Bæredygtig emballage
Emballage er et meget synligt og håndgribeligt forbrugsaftryk. Eksempelvis plastik har gennem årene ophobet sig i naturen og i havene. VKH arbejder aktivt med at minimere emballageforbruget og forebygge, at emballage bliver til affald. Det gør vi blandt andet ved hele tiden at hæve barren for, hvordan vi bruger genanvendelige og bionedbrydelige emballager – herunder genanvendt plast, plastik der er opsamlet i havene eller plast fra fiskenet. Nogle af vores medlemmer er oppe på, at halvdelen af deres emballager er baseret på genanvendt plast. Vi arbejder også aktivt med at reducere CO2-forbruget i produktion og transport.

Produktion i Danmark
VKH arbejder for, at det fortsat skal være attraktivt at producere i Danmark. Det betyder, at vi – udover at arbejder for at fremme miljø- og sundhed – arbejder for gode rammevilkår. Både specifikt i forhold til vores branche og mere generelt i forhold til, at Danmark skal være et godt land at drive virksomhed i.

Aktuelle sager

Anprisningen "sensitiv"

Nogle produkter anpriser at være ’sensitive’ eller til sensitiv hud, men sensitive plejeprodukter kan godt indeholde allergifremkaldende stoffer. Dette vildleder forbrugeren, fordi man ikke kan stole på, at de sensitive produkter er fri for allergifremkaldende parfumestoffer.

Læs mere her.

Mikroplast i plejeprodukter

VKH støtter og tager ansvar for et forbud mod brug af mikroplast På nuværende tidspunkt er det lykkedes VKH’s medlemmer helt at undgå mikroplast i deres produkter. VKH har aldrig anvendt mikroplast i vask- eller rengøringsprodukter.

Læs mere her.

Hormonforstyrrende stoffer

VKH arbejder for at udfase hormonforstyrrende stoffer, da vi mener, at vi som producenter har et stort ansvar for, at vores produkter kan anvendes af alle uden at man skal bekymre sig om sin egen eller sin families sundhed.

Læs mere her.

HICC

VKH støtter forbuddet mod HICC og går foran i udfasningen.

Læs mere her.

MI

VKH er gået foran i udfasningen af MI. Her producerer alle VKH medlemmer shampoo og andre plejeprodukter uden MI.

Læs mere her.