Holdning til aktuelle emner

VKH har markeret sig på en række emner herunder HICC, hormonforstyrrende stoffer og MI.