VKH

VKH arbejder for at udfase hormonforstyrrende stoffer

VKH har valgt at have en grøn profil, hvor vi bestræber os på, at de produkter vi producerer, er uden stoffer der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Hormonforstyrrende stoffer, er kemiske forbindelser hvor man ser en skadelig effekt i forsøgsdyr, der hvor dyrets udvikling er styret af hormoner. De effekter man ser i forsøgsdyr, kan også være relevante for mennesker. Det er meget små mængder man kan måle i mennesker, men forskellige stoffer i kombination, kan vise sig at have en effekt. Problemet opstår, når et stof i sin opbygning ligner et hormon. Særligt fokus er på de effekter, der har at gøre med kønsudvikling og fertilitet, men også diabetes og fedme kan skyldes hormonforstyrrende stoffer ifølge nogle forskere.

Hvis et stof, man mistænker for at være hormonforstyrrende, skal forbydes i EU, kræver det, at medlemslandene bliver enige om en klassificering som giftigt for reproduktionen. Det kan desværre tage lang tid. EU er dog i gang med at lave kriterier for, hvornår et stof er hormonforstyrrende. I første omgang for biocider og plantebekæmpelsesmidler, men på sigt regner man med, at kriterierne også kommer til at gælde for andre produktgrupper, herunder kosmetik. VKH følger sagen tæt både i Bruxelles og Danmark.

VKH mener

VKH har valgt at have en grøn profil, hvor vi bestræber os på, at de produkter vi producerer, er uden stoffer der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Vi mener, at vi som producenter af produkter, der anvendes direkte på kroppen, har et stort ansvar for, at vores produkter skal kunne anvendes af alle, uden at man skal bekymre sig om sin egen eller sin families sundhed. En meget stor del af vores produkter er mærkede med Svanen og Blomsten, der stiller skrappe krav til, hvilke stoffer det er tilladt at bruge. Kravene skærpes løbende, når man får ny viden. Vi opfordrer desuden altid vores private label kunder til at gøre sig de samme overvejelser, som vi har gjort.

Helle Husum
Skrevet af:

Helle Husum

Relateret indhold