Mærkesager

VKH er afsender af positive budskaber omkring miljø og sundhed, og medlemmerne arbejder målrettet omkring miljøet og sundhed i hele leverandørkæden. VKH arbejder for, at det fortsat skal være attraktivt at producere i Danmark.

VKH har fokus på miljø og sundhed

Vi udsættes for en række sundheds- og miljøeffekter hver dag, både i arbejdsmiljøet, i børnehaven og i  kontakt med en række produkter.  Derfor arbejder VKH’s medlemmer målrettet omkring miljøet og sundhed i hele leverandørkæden. VKH, og dets medlemmer, har fokus på bæredygtig produktion og produkter. Dette betyder, at der er fokus på at minimere vandforbrug og emballage, samtidig med, at vi stræber efter en produktion, der kører på vedvarende energi.

Bæredygtig emballageudvikling og –innovation
Emballage er en yderst synlig påmindelse om, at produkter påvirker miljøet. Dette gør sig gældende for plastikophobningen i både vores have og i natur. VKH arbejder aktivt med forebyggelse affald fra emballerede produkter, ved at optimere materiale-udnyttelse, ved at reducere CO2 forbruget i produktion og transport af emballage og ved at udfordre os selv på at integrere mere og mere genanvendelig og bionedbrydelig emballage.

Udfasning af  miljø- eller sundhedsskadelige stoffer
VKH går forrest i udfasningen stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed eller miljøet, samtidig med at vi skubber på udviklingen i retning af at erstatte skadelige stoffer med sikre alternativer. Foreløbigt har VKH udfaset hormonforstyrrende stoffer, MI, HICC og mikroplast. Der er ligeledes fokus på sourcing af råvarer med bæredygtig palmeolie.

Samarbejde og styrkelse af miljø- og sundhedsmærkerne
Et vigtigt redskab til at beskytte mennesker og miljø mod skadelige virkninger er VKH´s samarbejde med miljømærkerne. Flere af VKH’s medlemmer var blandt de første virksomheder i Danmark, som opnåede Astma-Allergi Danmarks mærke og det nordiske miljømærke, Svanemærket. Miljømærkede produkter er ikke længere forbeholdt de få. Produkter som tager særlige miljø- og sundhedshensyn er blevet en megatrend og vil i fremtiden være en forudsætning for produktudvikling. Derfor samarbejder VKH og dets medlemmer tæt sammen med både Svanemærket, Astma-Allergi Danmark, AllergyCertified og Ecocert.

VKH arbejder for vækst, innovation og eksportpotentialer

VKH arbejder for at skabe en stærk konkurrencedygtig branche, hvor vi har fokus på særligt tre indsatsområder, som vi mener, positionerer netop vores medlemmer på en helt særlig måde.

Høj forsknings- og udviklingsindsats i produkterne og i produktionen har været afgørende i arbejdet med at udfase problematiske stoffer (herunder MI, HICC eller hormonforstyrrende), mikroplast og andre potentielt sundheds- eller miljøbelastende stoffer. Dette kræver et tæt samarbejde med universiteter, testcentre og råvareproducenter, samt brug af egen erfaring og en lang række indsigter i markeder, tendenser og forbrugeradfærd. Dette muliggør en stadigt mere effektiv produktion, hvor arbejdsmiljø og energi-effektivisering har været i centrum for udviklingen. Høj kvalitet og ensartethed i produkterne og i produktionen er afgørende for VKH’s medlemmer. Det går i forlængelse af vores vision, om at være et kvalitetsstempel for hele branchen.

VKH er first mover og mulighedsskabende
Vores medlemmer har i en lang årrække været first mover på en række parametre indenfor eksempelvis miljø, sundhed, produktudvikling og arbejdsmiljø, hvilket har givet dem en klar fordel, som i dag skaber rammerne for en løbende innovation, samt en række eksportpotentialer.