VKH

VKH har fokus på miljø og sundhed

Alle danskere er stort set dagligt i kontakt med forskellige vaske-, kosmetik- og husholdningsprodukter – fra shampoo og vaskepulver til hudpleje og håndsæbe. Hjemme, på arbejde og i institutionerne.

Derfor er det vigtigt, at der er styr på både miljø og sundhed i hele værdikæden fra produktion til kunde. Og derfor fokuserer vi både på kvaliteten i de færdige produkter og på at producere mest muligt bæredygtigt med hensyn til bl.a. at minimere vandforbruget, at bruge genanvendelige emballager og at bruge vedvarende energi i produktionen.

Vores medlemmer er vant til at gå forrest indenfor miljø, sundhed, produktudvikling og arbejdsmiljø. Det giver selvsagt både kunder og ansatte en række fordele. Men det giver også medlemmerne en fordel i en tid, hvor netop disse faktorer er afgørende globale konkurrenceparametre.

Vi arbejder med miljø og sundhed på fem strategiske områder.

Styrkede miljø- og allergimærker
Vi fejer ikke kun for egen dør, men forsøger også at hæve niveauet generelt. Flere af VKH’s medlemmer var blandt de første virksomheder i Danmark, som opnåede Astma-Allergi Danmarks mærke og det nordiske miljømærke, Svanemærket – længe før det blev almindeligt. Nu og i fremtiden vil mærkernes krav være forudsætninger under vores medlemmers produktudvikling, ligesom vi løbende samarbejder tæt med eksempelvis Svanemærket, Asthma Allergy Nordic, AllergyCertified og økomærket Ecocert om at styrke dem.

Udfasning af problematiske stoffer
VKH går forrest med at udfase stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed eller for miljøet. Vi skubber aktivt på for at erstatte dem med bedre alternativer – før, nu og i fremtiden. Både hos os selv og mere generelt. VKH’s medlemmer har udfaset en række allergifremkaldende stoffer, ligesom vi udfaser hormonforstyrrende stoffer og samarbejder med eksterne forskningspartnere om at udfase problematiske konserveringsmidler – også når det er svært og kræver omveje.

Forskning og udvikling
Forskning og udvikling har historisk være afgørende for, at det har været muligt at udfase en lang række problematiske stoffer. Og det er det fortsat. Vi arbejder tæt sammen med universiteter, testcentre, myndigheder og råvareproducenter om hele tiden at forbedre produkterne og produktionen i forhold til miljø, energiforbrug og sundhed. Vi ønsker at være et kvalitetsstempel for hele branchen.

Bæredygtig emballage
Emballage er et meget synligt og håndgribeligt forbrugsaftryk. Eksempelvis plastik har gennem årene ophobet sig i naturen og i havene. VKH arbejder aktivt med at minimere emballageforbruget og forebygge, at emballage bliver til affald. Det gør vi blandt andet ved hele tiden at hæve barren for, hvordan vi bruger genanvendelige og bionedbrydelige emballager – herunder genanvendt plast, plastik der er opsamlet i havene eller plast fra fiskenet. Nogle af vores medlemmer er oppe på, at halvdelen af deres emballager er baseret på genanvendt plast. Vi arbejder også aktivt med at reducere CO2-forbruget i produktion og transport.

Produktion i Danmark
VKH arbejder for, at det fortsat skal være attraktivt at producere i Danmark. Det betyder, at vi – udover at arbejder for at fremme miljø- og sundhed – arbejder for gode rammevilkår. Både specifikt i forhold til vores branche og mere generelt i forhold til, at Danmark skal være et godt land at drive virksomhed i.

VKH har fokus på miljø og sundhed

Vi udsættes for en række sundheds- og miljøeffekter hver dag, både i arbejdsmiljøet, i børnehaven og i  kontakt med en række produkter.  Derfor arbejder VKH’s medlemmer målrettet omkring miljøet og sundhed i hele leverandørkæden. VKH, og dets medlemmer, har fokus på bæredygtig produktion og produkter. Dette betyder, at der er fokus på at minimere vandforbrug og emballage, samtidig med, at vi stræber efter en produktion, der kører på vedvarende energi.

Bæredygtig emballageudvikling og –innovation
Emballage er en yderst synlig påmindelse om, at produkter påvirker miljøet. Dette gør sig gældende for plastikophobningen i både vores have og i natur. VKH arbejder aktivt med forebyggelse affald fra emballerede produkter, ved at optimere materiale-udnyttelse, ved at reducere CO2 forbruget i produktion og transport af emballage og ved at udfordre os selv på at integrere mere og mere genanvendelig og bionedbrydelig emballage.

Udfasning af  miljø- eller sundhedsskadelige stoffer
VKH går forrest i udfasningen stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed eller miljøet, samtidig med at vi skubber på udviklingen i retning af at erstatte skadelige stoffer med sikre alternativer. Foreløbigt har VKH udfaset hormonforstyrrende stoffer, MI, HICC og mikroplast. Der er ligeledes fokus på sourcing af råvarer med bæredygtig palmeolie.

Samarbejde og styrkelse af miljø- og sundhedsmærkerne
Et vigtigt redskab til at beskytte mennesker og miljø mod skadelige virkninger er VKH´s samarbejde med miljømærkerne. Flere af VKH’s medlemmer var blandt de første virksomheder i Danmark, som opnåede Astma-Allergi Danmarks mærke og det nordiske miljømærke, Svanemærket. Miljømærkede produkter er ikke længere forbeholdt de få. Produkter som tager særlige miljø- og sundhedshensyn er blevet en megatrend og vil i fremtiden være en forudsætning for produktudvikling. Derfor samarbejder VKH og dets medlemmer tæt sammen med både Svanemærket, Astma-Allergi Danmark, AllergyCertified og Ecocert.

VKH arbejder for vækst, innovation og eksportpotentialer

VKH arbejder for at skabe en stærk konkurrencedygtig branche, hvor vi har fokus på særligt tre indsatsområder, som vi mener, positionerer netop vores medlemmer på en helt særlig måde.

Høj forsknings- og udviklingsindsats i produkterne og i produktionen har været afgørende i arbejdet med at udfase problematiske stoffer (herunder MI, HICC eller hormonforstyrrende), mikroplast og andre potentielt sundheds- eller miljøbelastende stoffer. Dette kræver et tæt samarbejde med universiteter, testcentre og råvareproducenter, samt brug af egen erfaring og en lang række indsigter i markeder, tendenser og forbrugeradfærd. Dette muliggør en stadigt mere effektiv produktion, hvor arbejdsmiljø og energi-effektivisering har været i centrum for udviklingen. Høj kvalitet og ensartethed i produkterne og i produktionen er afgørende for VKH’s medlemmer. Det går i forlængelse af vores vision, om at være et kvalitetsstempel for hele branchen.

VKH er first mover og mulighedsskabende
Vores medlemmer har i en lang årrække været first mover på en række parametre indenfor eksempelvis miljø, sundhed, produktudvikling og arbejdsmiljø, hvilket har givet dem en klar fordel, som i dag skaber rammerne for en løbende innovation, samt en række eksportpotentialer.

Relateret indhold