VKH

Samarbejde og alliancer

VKH samarbejder med eksperter, brancheorganisationer og mærkningsordninger og med beslutningstagere og embedsværk.

EU-Blomsten og Det nordiske Svanemærke
De to officielt anerkendte miljømærker herhjemme er EU-Blomsten og det nordiske Svanemærke. Mærkerne omfatter miljøforhold i hele produktets livscyklus - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Miljømærkede produkter inden for kosmetik, vaskemidler og husholdning sikrer mindst mulig miljøbelastning. Mærkerne stiller bl.a. krav om bionedbrydelighed og minimal påvirkning af vandmiljøet, ligesom miljømærkede produkter skal leve op til en række sundhedskrav. Der stilles også krav til emballagerne.

En lang række af vores medlemmers produkter er miljømærkede, og vi samarbejder aktivt med mærkerne.

Asthma Allergy Nordic
Asthma Allergy Nordic handler om at minimere allergiske reaktioner og allergifremkaldende stoffer.

Mærket er, under det gamle navn ”Den Blå Krans” et af de mest kendte i Danmark. Det er gået sammen med lignende mærker i de øvrige nordiske lande og hedder i fremtiden Asthma Allergy Nordic. Mærket findes i dag på over 3.000 produkter i mere end 50 lande og nedsætter risikoen for hudallergi ved at udelukke allergene stoffer, farvestoffer osv.

VKH arbejder målrettet efter at styrke mærkerne og samarbejde med dem for at bidrage til forbrugernes sundhed. Og en lang række af vores medlemmers produkter er mærket med Den blå Krans.

AllergyCertified
AllergyCertified er et internationalt allergimærke, der certificerer plejeprodukter i hele verden.

Kriterierne er udarbejdet af toksikologer, der tjekker alle indholdsstoffer og koncentrationer af hvert enkelt produkt og sikrer, at det er så mildt og skånsomt for huden som overhovedet muligt.

En lang række af vores medlemmers produkter er mærket med AllergyCertified.

Ecocert
Ecocert er en fransk miljømærkning for udvikling og fremstilling af naturlige og økologiske plejeprodukter. En række af vores medlemmers produkter bærer Ecocert mærket og efterlever derfor skrappe strandarder for udvikling og fremstilling af naturlig og økologisk kosmetik.

Branchenetværk
VKH er medlem af Miljøstyrelsens Biocidpanel, Dialogforum for Kosmetikbranchen og Kosmetikrådet samt Allergiforum. Vores medlemmer får også adgang til brancherelevante netværk som DI’s kemi-netværk, Netværk for Cirkulær Økonomi og Miljøchefforum.

Samarbejde med organisationer og myndigheder
VKH samarbejder tæt med Forbrugerrådet, Tænk Kemi og med miljøstyrelsen og de relevante ministerier. Vi samarbejder desuden med Det Økologiske Råd, Plastic Change og de grønne organisationer.

Europæisk samarbejde
På Europæisk niveau samarbejder VKH tæt med DI’s miljøpolitiske afdeling, der sidder med i den europæiske brancheorganisation for kemi-virksomheder. Herigennem arbejder vi på at sikre vores indflydelse i det europæiske arbejde. Vi er ikke størst i EU – men vi er blandt frontløberne.

VKH's ekspertnetværk
VKH's eget ekspertnetværk fokuserer på videndeling og skaber et rum, hvor medarbejdere fra medlemsvirksomheder udvikler fælles holdninger, fortolkninger og indspil til nye tiltag – og bliver klogere. Netværkene fokuserer på emner af fælles interesse indenfor lovgivning og reguleringer, allergi- og miljømærkerne, leverandørnetværk m.m.

Vi samarbejder blandt andet med flere mærkningsordninger om at udvikle ordningerne og kriterierne bag. Vi sidder desuden med i en række ekspertgrupper og udvalg, og sikrer også derigennem vores medlemmer indflydelse.

Samlet er formålet at gå forrest ved at indgå i forpligtende samarbejder om miljø og sundhed.