DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

Fokusområder

VSI arbejder med en række fokusområder, der skal hjælpe til at højne standarden i branchen for vagt- og sikkerhedsselskaber. Vi ønsker at alle vagter skal være omfattet af vagtloven herunder at bedre uddannelse, skærpede krav til autorisation og godkendelse skal løfte niveauet for, hvem der kan drive vagtselskab og blive vagt i Danmark.