Fokusområder

VSI arbejder med en række fokusområder, der skal hjælpe til at højne standarden i branchen for vagt- og sikkerhedsselskaber. Vi ønsker at alle vagter skal være omfattet af vagtloven herunder at bedre uddannelse, skærpede krav til autorisation og godkendelse skal løfte niveauet for, hvem der kan drive vagtselskab og blive vagt i Danmark.

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde gode medarbejdere. En stor del af arbejdet i vagt- og sikkerhedsindustrien er imidlertid fysisk hårdt arbejde og derfor har VSI fokus på arbejdsmiljø.

Sammen med branchens parter er VSI med til at udarbejde retningslinjer på arbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser. VSI er med til at revidere og modernisere de eksisterende vejledninger om vagter og sikkerhed.

På DI’s hjemmeside kan du få overblik over lovgivning, overenskomstbestemmelser og myndighedsbehandling på arbejdsmiljøområdet.

Lovgivning

VSI arbejder for en bedre og mere moderne vagtlov

VSI forfølger derfor en række hovedbudskaber: 

  • Bedre uddannelse skal skabe bedre vagter
  • Et styrket samarbejde mellem offentlige myndigheder og Vagt- & Sikkerhedsindustrien 
  • Skærpede krav til autorisation skal holde de useriøse vagtvirksomheder ude
  • Skærpede godkendelseskrav skal løfte niveauet for, hvem der kan blive vagt

Sikkerhedsvagtuddannelsen

Her kan du læse en kort beskrivelse af sikkerhedsvagtuddannelsen.

Hvis du vil vide mere, henviser vi til de direkte links længere nede.

Hvad er uddannelsens formål?

Den uddannede sikkerhedsvagt skal i overensstemmelse med forskrifter og anvisninger have kompetence til at varetage de arbejdsopgaver, der er i vagtbranchen.

Endvidere skal sikkerhedsvagten have kendskab til de arbejdsopgaver, der udføres af specialiserede vagt og sikkerhedsmedarbejdere. 

Sikkerhedsvagten skal tillige gennem uddannelsen udvikle både sproglige, problemløsende, lærings-, sociale og personlige kompetencer til udøvelse af sikkerhedsvagtfunktionen.

Faglige krav

Konkrete områder, der indgår i uddannelsen, er grundlæggende vagt (AMU kursus) engelsk, idræt, dansk, psykologi, og samfundsfag. 

I hovedforløbet indgår endvidere kommunikation, konflikthåndtering og personlig sikkerhed, service i vagtbranchen, rapportering, retsregler og sikringsformer. 

De bundne specialefag dækker ronderende vagt og alarmpatrulje, stationær vagt og servicevagt. I de valgfrie specialefag kan der vælges mellem fag, der har som formål at udbygge kendskabet til vagt og sikkerhedsbranchen. Hertil kommer øvrige valgfag.

Sikkerhedsvagt uddannelse
Sikkerhedsvagter arbejder med overvågning i forskellige sammenhænge. Læs mere om uddannelsen her.

Uddannelse på di.dk
Som medlem af VSI har du adgang til informationerne om uddannelse på di.dk. Her kan du læse mere overordnet om uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling. Læs mere her.

Udbud

VSI arbejder for øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver inden for vagtservice og sikkerhed.

Lad private vagt- og sikkerhedsvirksomheder løse opgaver for politiet

Aftalen om politiets økonomi i perioden 2016 til 2019 omfatter blandt andet en fortsat modernisering af politiet. I denne sammenhæng vil det være relevant at frigøre ressourcer til løsning af politiets kerneopgaver ved at lade private vagt- og sikkerhedsvirksomheder varetage opgaver, der ikke kræver en politiuddannelse.

Vagtenbranchen kan hjælpe dansk politi

Dansk politi oplever akut ressourcemangel til at løse almindelige politiopgaver. Derfor er der brug for at udvikle Vagt og Sikkerhedsindustriens samarbejde med politiet. Virksomhederne i vagt og sikkerhedsindustrien kan bistå politiet både med praktiske og lettere operationelle opgaver. 

Læs mere her.

Analyser

VSI leverer i samarbejde med DI Service og DI relevante tal for branchen til sine medlemmer i vagtbranchen.

DI Service kan du blandt andet finde den nyeste årsapport for branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, hvor vagt- og sikkerhedstjenester indgår. Derudover en række mindre ad hoc analyser også.