Lovgivning

VSI arbejder for en bedre og mere moderne vagtlov

VSI forfølger derfor en række hovedbudskaber: 

  • Bedre uddannelse skal skabe bedre vagter
  • Et styrket samarbejde mellem offentlige myndigheder og Vagt- & Sikkerhedsindustrien 
  • Skærpede krav til autorisation skal holde de useriøse vagtvirksomheder ude
  • Skærpede godkendelseskrav skal løfte niveauet for, hvem der kan blive vagt