Udbud

VSI arbejder for øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver inden for vagtservice og sikkerhed.

Lad private vagt- og sikkerhedsvirksomheder løse opgaver for politiet

Aftalen om politiets økonomi i perioden 2016 til 2019 omfatter blandt andet en fortsat modernisering af politiet. I denne sammenhæng vil det være relevant at frigøre ressourcer til løsning af politiets kerneopgaver ved at lade private vagt- og sikkerhedsvirksomheder varetage opgaver, der ikke kræver en politiuddannelse.