Network for Global Civil Engineers

Network for Global Civil Engineers - i daglig tale NGCE - er et netværk for direktører og ledende medarbejdere i danske virksomheder, som arbejder internationalt og herunder løser opgaver af midlertidig karakter i et andet land.

Netværkets formål er at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de internationale aspekter, som er væsentlige for byggeriets værdikæde. Netværket skal derudover understøtte erfaringsudveksling virksomhederne imellem og fokusere på nogle af de trends og tendenser, som har særlig interesse for netværkets medlemmer.

Henriette Thuen

Henriette Thuen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0283
  • Mobil +45 4098 4130
  • E-mail htu@di.dk