OPS Analyser

Tunge kontrakter svækker konkurrencen

Den offentlige sektor benytter mere omfattende kontraktsbestemmelser i sit indkøb end den private sektor. Det giver dyre kontrakter. Og det svækker konkurrencen, fordi virksomheder afstår fra at byde på opgaver på grund af specifikke kontraktsbestemmelser.

Relateret