OPS Analyser

Virksomheder: Bæredygtighed skal være en prioritet i offentlige indkøb

9 ud af 10 adspurgte virksomheder er enten enig eller meget enig i, at den offentlige sektor bør prioritere bæredygtighed i forbindelse med deres indkøb. Samtidig oplever hovedparten af virksomhederne ikke, at det sker i dag.

I en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med udarbejdelsen af DI’s indkøbsudspil angiver 9 ud af 10 virksomheder, at bæredygtighed bør være en prioritet i den offentlige sektors indkøb1

Anm.: Udsagnsformulering: Offentlige kunder bør fremover i højere grad lægge vægt på bæredygtighed og grønne krav i deres indkøb. Grundet afrunding giver summen ikke nødvendigvis 100.
Kilde: DI Surveyundersøgelse (2019)

Men en ting er ønsket om fokus på bæredygtighed fremadrettet. En anden ting er fokus i dag. Her efterlader den offentlige sektor, ifølge virksomheder, i dag stort rum til at købe mere grønt ind. 

Eksempelvis angiver 71 pct. af de adspurgte virksomheder, at de er uenige eller meget uenige med i, at den offentlige sektor i dag prioriterer bæredygtighed i forbindelse med offentlige indkøb.

Anm.: Udsagnsformulering: Offentlige kunder køber i dag generelt set bæredygtigt og grønt. Grundet afrunding giver summen nødvendigvis ikke 100.
Kilde: DI Surveyundersøgelse (2019)

Baggrunden for dette kunne skyldes, at den offentlige sektor generelt har et større fokus på pris. Det bakkes op af EU-Kommissionens egne tal, hvor 42 pct. af danske udbud i 2018 blev afgjort alene med udgangspunkt i laveste pris2. Ved tildeling af udbud på baggrund af alene ved laveste pris indgår kvalitet ikke som et konkurrenceparameter, virksomheder kan adskille sig på. Dette betyder, at virksomheder, der ville kunne bidrage med kvalitetsmæssige bedre og/eller mere miljørigtige løsninger, ikke får mulighed for det3

Dette billede gengives i tallene fra DI’s egen spørgeskemaundersøgelse. Således angiver 70 pct. af de adspurgte virksomheder, at de sjældent eller aldrig oplever, at offentlige kunder har fokus på bortskaffelsesomkostningerne i forbindelse med de offentlige udbud.

Anm.: Udsagnsformulering: Hvor ofte lægger offentlige kunder vægt på X ved produktet, når de køber ind? Grundet afrunding giver summen ikke nødvendigvis 100.
Kilde: DI Surveyundersøgelse (2019)

Metode

DI gennemførte en survey i november 2019, som var udsendt til de 230 største vareleverandører til den offentlige sektor (både DI-medlemmer og ikke-medlemmer). Virksomhederne er i CVR-registeret under engroshandel (fraregnet fødevarer) og har salg til den offentlige sektor på over 10 mio. kr. årligt. Svarprocenten var 31 pct.


 

Noter

    1. ^DI (2020). Grønne offentlige indkøb – uden unødige omkostninger. Læs udspillet her.
    2. ^EU-Kommissionen – Public Procurement Scoreboard. Se den og andre indikatorer her.
    3. ^Derudover viser en rapport fra Rambøll Management Consulting, at miljørigtige løsninger nødvendigvis ikke er et mere omkostningstungt valg sammenlignet med konventionelle produkter. Læs rapporten her.

Relateret