OPS Analyser

Friplejeboliger er i stadig vækst – men udgør fortsat en lille del af det samlede marked

Trods en generelt faldende andel af ældre, der bor i plejeboliger stiger antallet af friplejeboliger stadig. Samlet udgør friplejeboliger dog stadig knap 4 pct. af de samlede plejeboligtilbud med personale til ældre.

Gennem flere år har andelen af ældre, der bor i plejeboliger været faldende.1 Men det generelle fald i andel af ældre har ikke sat en stopper for antallet af friplejeboliger. Fra 2011 til 2020 er antallet steget med næsten 1.200 boliger.

Men det er ikke ”tomme pladser”, friplejeboligerne udgør. Tallene viser en stigende tilvalg af friplejeboliger. Knap 1.100 flere ældre er i dag bosat i en friplejebolig ift. 2011.

Trods det stigende antal boliger og antal indskrevne, der vælger friplejeboliger, udgør boligformen stadig en lille andel af det samlede plejeboligtilbud i Danmark. I 2020 udgjorde friplejeboliger lidt over 4 pct. af den samlede andel af plejeboligtilbud til ældre med tilknyttet personale.

Stigningen i friplejeboligerne kan forventes at fortsætte fremadrettet, grundet en stadig stigende antal ældre. I 2030 forventes der at være behov for mellem 49.000 og 46.000 ældreboliger i kommunerne – hvilket er 13.000 til 10.000 flere end i dag.2

Metode

Data er indhentet fra Danmarks Statistik, tabel RESI01: Indskrevne på pleje- og ældreboliger samt tabel RESP01: Pladser på ældreområdet efter område, foranstaltningsart og pladstype.

Tilbud til ældre med tilknyttet personale
Der findes forskellige former for typer af plejeboliger, som ældre kan benytte sig af. Ældreboliger omfatter eksempelvis en række boliger, som er særligt indrettede, så de er lettere at bo i, og de egentlige plejehjem og -boliger har desuden tilknyttede plejefaciliteter.3

Noter

  1. Danmarks Statistik (2020). Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger.
  2. KL (2019). Trods færre enlige ældre i fremtiden er der fortsat massivt behov for tusindvis af plejeboliger. Momentum 5
  3. Se Bjørn, N.H. (2018, 3). Plejeboliger til de ældre. KL Analysenotat for en oversigt.

Relateret