OPS Analyser

Fald i kommunernes samarbejde med private virksomheder

Kommunernes regnskaber viser et fald i samarbejdet med private virksomheder. Ud af den samlede værdi af de opgaver på 242 mia. kr., som kunne løses af private, er det lidt under 64 mia. kr., der faktisk leveres af private virksomheder.

Efter flere år med fremgang i kommunernes samarbejde med private virksomheder - målt som Privat Leverandør Indikatoren (PLI)1 – er tendensen nu vendt. For andet år i træk ses en nedgang i samarbejdet.

Kilde: Social-og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik samt DI beregninger

Men det er første gang, at der har været et tilbagefald to år i træk. Dette fremgår af ovenstående graf, hvor det ses, at den procentmæssige udvikling fra 2018 til 2019 har været -0,3 procentpoint.

En yderligere tilbagegang fra 2018, der var kendetegnet ved at være det højeste fald i kommunernes samarbejde med private virksomheder i 10 år2.

Private virksomheder løste i 2018 samlet set udbudsegnede kommunale opgaver for lidt over 64,5 mia. kr.3 I 2019 var den samlede værdi faldet med 663 mio. kr. – til 63,9 mia. kr.4

Den samlede samlede værdi de private virksomheder kan løse for kommunerne var til sammenligning omkring 2425 mia. kr. for 2019. Disse opgaver er defineret af Social- og Indenrigsministeriet og baseres på kommunernes bruttodriftsudgifter.

Anm.: Beregnet efter 2019-priser. Der er benyttet KL's seneste sats for den kommunale pris og lønudvikling.
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik samt DI beregninger

Metode

Kommunernes samarbejde med private virksomheder bliver målt ved Privat Leverandør Indikator (PLI), der måler andelen af udbudsegnede driftsopgaver, som er udført og faktureret af private virksomheder. 

Det er altså kommunernes køb af tjenesteydelser hos private leverandører i forhold til de samlede kommunale bruttodriftsudgifter til opgaver, der må varetages af private leverandører6.

PLI viser dermed udliciteringsgraden (uden kommunernes egne vundne bud). Indikatoren er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet og beregnes på baggrund af de kommunale regnskaber fra Danmarks Statistik7.

PLI udregnes som forholdet mellem de herunder beskrevne bruttodriftsudgifter - og ganges med 100.

Til at beregne kommunernes køb af tjenesteydelser hos private leverandører benyttes følgende: Bruttodriftsudgifter (ekskl. på de undtagne funktioner beskrevet senere) på art 4.5 og 4.9 på hovedkonto 0 og 2-6. Art 4.0 på hovedkonto 4 og 5 samt på funktion 3.22.06, 3.22.07 (grp. 999 og grp. 003), 3.22.08 og 3.38.78 (grp. 001). Art 5.9 på funktion 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35. Art 5.9 på positivlistens funktioner (beskrevet senere).

Til at beregne de samlede kommunale bruttodriftsudgifter benyttes følgende: Bruttodriftsudgifter (ekskl. på de undtagne funktioner beskrevet senere) på hovedart 1-4 (ekskl. art 4.6 og 4.7) på hovedkonto 0 og 2-6. Art 4.7 og 7.7 på hovedfunktion 5.28 og 5.38. Art 5.9 på funktion 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35. Art 5.9 på positivlistens funktioner (beskrevet senere).

De undtagne funktioner er: 3.22.01 (hovedart 1), 3.41.80, 4.62.81, 5.28.24, 6.42.40-6.42.43, 6.45.59 (kun art 4.0) og 6.48.61.

Positivlistens funktioner omfatter følgende funktioner: 0.32.31, 0.32.35, 3.22.08, 3.22.10, 3.22.12, 3.22.18, 3.35.60, 3.35.63-3.35.64, 3.38.74, 4.62.82, 4.62.88-4.62.90, 5.25.19, 5.38.58-5.38.59, 5.46.60, 5.68.90 (grp. 005-006), 5.72.99 og 6.48.67 (grp. 001).


 

Noter

  1. Privat Leverandør Indikator (PLI), der måler andelen af udbudsegnede driftsopgaver, som udsættes for konkurrence fra private virksomheder. For yderligere beskrivelse – se analysens metodeafsnit.
  2. Rosenkilde, K. (2019). Nye tal: Private løser færre opgaver for kommunerne. Altinget. Læs artiklen på https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/nye-tal-private-loeser-faerre-opgaver-for-kommunerne
  3. Beregnet efter 2019-priser. Der er benyttet KL's seneste sats for den kom-munale pris- og lønudvikling mellem 2018 og 2019 til beregning af 2019-priser. Se satsen for beregningen på https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kommunal-oekonomi-a-z/
  4. En del af faldet kan skyldes et fald i de samlede udbudsegnende opgaver. Det har dog ikke været muligt at konkludere entydigt på dette.
  5. Beregningen af samlede værdi og værdi af opgaver, der kan løses af private, har taget udgangspunkt i de bruttodriftsudgifter i kommunernes regnskaber, der indgår i PLI’ens tæller og nævner i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets definition. For konkretisering af de specifikke udgiftsposter - se opgavens metodeafsnit.
  6. Houlberg, K. (2012, 12). Udvikling i konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner i forbindelse med kommunalreformen. KORA. Læs rapporten på https://sim.dk/media/15192/kora-udvikling-i-konkurrenceudsaettelse-i-kommuner-og-regioner-i-forbindelse-med-kommunalreformen.pdf
  7. For en historisk udvikling og præcisering af, hvilke funktioner er medtaget eller ikke medtaget – se udviklingen på http://www.noegletal.dk/ntInfo20A-251.html

Relateret indhold