OPS Analyser

Virksomhederne venter på, at tiltagene slår igennem

Grundet de negative effekter, Covid-19 har – og forventes at have - på dansk økonomi (1), er flere politiske tiltag sat i værk for at afbøde disse effekter. Men virksomhederne selv angiver, at tiltagene indtil videre kun i meget begrænset omfang har skabt en adfærdsændring hos deres offentlige kunder.

To særligt centrale tiltag er henholdsvis fokus på at fremrykke offentlige kunders betalinger til private virksomheder samt fremrykning af investeringer og aktiviteter i bl.a. kommuner2.

Anm.: Spørgsmålsformulering: Har din virksomhed oplevet, at offentlige kunder har fremrykket deres betalinger med henvisning til situation med cornavirus? Antal besvarelser: 608. Spørgsmålet er kun besvaret af virksomheder, der har svaret ja til, at de er leverandør til offentlige kunder (f.eks. ministerier, regioner og kommuner). Tidspunkt for dataindsamling: 2. 3. april.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Men som det fremgår af ovenstående graf, har kun 16 pct. af de adspurgte virksomheder oplevet fremrykkede betalinger fra offentlige kunder med henvisning til Covid-19.

Samme mønster gør sig gældende ift. øget aktivitet og investeringer fra offentlige kunder. I DI’s seneste undersøgelse er det knap 15 pct. af de adspurgte virksomheder, der angiver, at offentlige kunder har fremrykket deres aktiviteter og investeringer som følge af Covid-19.

Anm.: Spørgsmålsformulering: Har din virksomhed oplevet, at offentlige kunder har fremrykket deres aktiviteter og investeringer med henvisning til situationen med coronavirus?. Antal besvarelser: 608. Spørgsmålet er kun besvaret af virksomheder, der har svaret ja til, at de er leverandør til offentlige kunder (f.eks. ministerier, regioner og kommuner). Tidspunkt for dataindsamling: 2. 3. april.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Derudover oplever virksomhederne fortsat, at deres offentlige kunder har annulleret eller udskudt ordrer med henvisning til Covid-19. I marts angav lidt over 40 pct. af de adspurgte virksomheder, at de havde oplevet annullerede eller udskudte ordrer fra offentlige kunder med henvisning til Covid-193

For de adspurgte virksomheder i den seneste undersøgelse er det 35 pct., der har oplevet annullerede eller udskudte ordrer fra offentlige kunder – altså et fald på 5 procentpoint.

Der er altså stadig tale om en stor andel af de adspurgte virksomheder, som har oplevet planlagte ordrer fra offentlige kunder enten annulleret eller udskudt på baggrund af Covid-19. 

Anm.: Spørgsmålsformlulering: Har din virksomhed oplevet, at offentlige kunder har annulleret eller udskudt ordrer eller leverancer med henvisning til situationen med coronavirus?. Antal besvarelser for marts: 827. Antal besvarelser for april: 608. Spørgsmålet er kun besvaret af virksomheder, der har svaret ja til, at de er leverandør til offentlige kunder (f.eks. ministerier, regioner og kommuner). Tidspunkt for dataindsamling i marts: 17. 18..Tidspunkt for dataindsamling i april: 2. 3.
Kilde: DI's Virksomhedspanel


 

Noter

    1. ^DI (2020). Coronakrise kan koste dansk økonomi 155 mia. kr. Læs analysen her.
    2. ^Læs aftaleteksterne her.
    3. ^DI (2020). Coronavirus får det offentlige til at aflyse ordrer. Læs analysen her.

Relateret