OPS Analyser

Knap hver tredje ældre kender til det frie valg inden for plejehjem

De seneste tal fra Sundheds- og Ældreministeriet viser et fald i andelen af ældre, der kender til det frie valg på plejeområdet. En ærgerlig udvikling, fordi de ældre, der kender til ordningen om frit valg af plejebolig eller plejehjem, mener i stigende grad, at den er vigtig eller meget vigtig for dem.

Det frie valg af plejehjem blev indført med det formål, at de ældre skulle kunne vælge den leverandør, som de mener leverer bedste kvalitet. Men det forudsætter, at de ældre overhovedet kender til det frie valg mellem leverandørerne.

Den seneste undersøgelse viser, at kun knap hver tredje plejehjemsbeboer ved, at de har mulighed for selvbestemmelse ved valg af plejebolig. Hvilket er et fald på ca. 7 procentpoint siden 2017.

Modsat er der en stigning i antallet af ældre, som mener det frie valg inden for plejebolig eller plejehjem er vigtigt eller meget vigtigt i forhold til 2017. Hvor det i 2017 knap var 60 pct. af de ældre, som mente ordningen var vigtig eller meget vigtig, er det i 2020 82 pct. af de adspurgte ældre, der finder ordningen om frit valg inden for plejehjem og plejebolig vigtig eller meget vigtig. En stigning på 23 procentpoint.

Baggrunden for det manglende kendskab kunne skyldes, at relativt få kommuner har et reelt ikke-kommunalt alternativ til de offentlige plejeboligtilbud1.

Analysen er omtalt i Berlingske d. 8. juli 2020. Læs artiklen her


 

Noter

  1. DI (2019). I mere end halvdelen af kommunerne har ældre ikke et alternativ til kommunale plejeboliger. Læs analysen her.

Relateret indhold