OPS Analyser

Højeste antal borgere i fem år har benyttet en privat leverandør på hjemmehjælpsområdet

I 2019 valgte godt 27,5 pct. af alle borgere visiteret til hjemmehjælp en privat leverandør inden for personlig pleje eller praktisk hjælp. Det svarer til lidt over 60.600 borgere og er det højeste antal i fem år.

I 2018 valgte knap 56.500 borgere en privat leverandør til levering af hjemmehjælpsydelser, mens tallet steg  til lidt over 60.600 i 2019 til, svarende til en stigning på 7,2 procent og lidt over 4.000 borgere. Det er samtidig det højeste antal af borgere i fem år, der har benyttet sig af en privat leverandør.

Måler man i stedet ovenævnte stigning i andelen af borgere på hjemmehjælpsområdet, var der 27,5 pct. af de visiterede borgere til hjemmehjælp, der valgte en privat leverandør inden for enten personlig pleje eller praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet i 2019. Dette svarer til en mindre stigning på under 1 pct.-point sammenlignet med 2018.

Inden for den praktiske hjælp er det over hver tredje borger på hjemmehjælpsområdet, der benytter en privat leverandør. Helt konkret valgte 35,2 pct. af modtagerne i 2019 en privat leverandør, hvilket er omtrent uændret ift. 2018. Dog er andelen  faldet med godt 2 pct. point siden 2015. Inden for den personlige pleje er andelen af borgere, som vælger en privat leverandør i 2019 lidt over 12 pct., hvilket er en lille stigning på 1 pct.-point sammenlignet med  2018.

Der ses altså en markant forskel på andelen af borgere, som vælger en privat leverandør til henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje på hjemmehjælpsområdet, hvor andelen af borgere, der vælger praktisk hjælp har været markant højere de sidste fem år.

Stigning inden for både personlig og praktisk hjælp fra 2018 til 2019

Langt de fleste borgere, der vælger en privat leverandørvæl, gør det inden for praktisk hjælp. I alt valgte lidt over 51.200 borgere i 2019 en privat leverandør inden for praktisk hjælp, mens ca. 48.000 borgere benyttede sig af en privat leverandør i 2018. Det svarer til en stigning på seks pct.

En tilsvarende udvikling ses, hvis blikket vendes mod den personlige pleje. Her benyttede lidt over 9.400 borgere sig af en privat leverandør i 2019. En stigning på 11 pct. og knap 1.000 borgere siden 2018.  

Størst tendens til at vælge privat leverandør i Region Hovedstaden

Vender man blikket mod de regionale forskelle i hvor mange der vælger privat ses det, at det er kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der har den største andel af borgere som benytter en privat leverandør inden for personlig pleje. Mens andelen af borgere, der vælger en privat leverandør er 16,5 pct. i Region Hovedstaden, er andelen 13,1 pct. i Region Sjælland. Begge regioner ligger dermed over den gennemsnitlige andel på landsplan, som er 12,6 pct.

Vendes blikket mod praktisk hjælp, er det igen i kommunerne i Region Hovedstaden, at flest vælger en privat leverandør med lidt over 42 pct. af modtagerne. Kommunerne i Region Midtjylland har den næsthøjeste andel med 33 pct.

Metode

Tallene præsenteret i notatet stammer fra en særkørsel foretaget af  Danmarks Statistik. Datagrundlaget i registret er månedlige indberetninger fra kommunerne. De kommuner, der har leveret data for mindst én måned er omfattet af statistikken. For kommunerne er antallet af modtagere opgjort som et gennemsnit for de måneder, som den enkelte kommune har indsendt.

Timeantal er et ugentligt gennemsnit pr. modtager og er ligeledes udregnet som et månedligt gennemsnit for måneder, som den enkelte kommune har indsendt. Data er af Danmarks Statistik kontrolleret med Statistikbankens tabeller AED06 og AED022.

Visse kommuners data optræder uoplyst i Statistikbanken i nogle år, og disse data har dermed de værdier, som kommunen i tidligere år har indberettet. De omfattede kommuner er angivet i anmærkningsnoten i de enkelte tabeller.

Data for alle årene blevet diskretioneret således, at rækker hvor færre end 3 observationer indgik i gennemsnittet ikke oplyses. I alt er 1.857 rækker blevet diskretioneret, hvor der i alle dem kan indgå mellem 1-2 observationer.

Eftersom data er blevet diskretioneret for hele tidsperioden betragtes tallene derfor sammenligneligt på nationalt plan. Tallene kan dog muligvis variere fra tidligere opgørelser på hjemmehjælpsområdet.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Inden for hjemmehjælpen arbejder man med to forskellige kategorier for ydelser. Henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp.

Den praktiske hjælp omhandler ydelser som støvsugning, rengøring, strygning af tøj m.v. Mens den personlige pleje omhandler assistance i forbindelse med eksempelvis personlig hygiejne, bad, hårvask samt af- og påklædning.

Analysen er omtalt i Altinget d. 17. september 2020. Læs artiklen her.

Relateret