OPS Analyser

Kommunerne ønsker ikke tvangsomdannelse af private tilbud på socialområdet

Hverken borgmestre eller udvalgsmedlemmerne i kommunerne ønsker tvangsomdannelse af private sociale tilbud. I stedet ønskes større gennemsigtighed i priserne og styrkede økonomiske kompetencer i socialtilsynet.

Socialministeren og regeringens støttepartier forhandler i øjeblikket en aftale om at tvangsomdanne private sociale tilbud til selvejende institutioner. Men hverken kommunernes borgmestre eller medlemmer af socialudvalgene ser et sådant tiltag som en gangbar vej til at håndtere problemerne på socialområdet.

De kommunale beslutningstagere ser hellere, at Folketinget vedtager lovgivning, som styrker socialtilsynets kompetencer på det økonomiske område – et forslag andre aktører også har ønsket.1,2 Godt 35 pct. af borgmestrene og 60 pct. af socialudvalgsmedlemmerne har angivet dette som en af deres tre vigtigste prioriteter.

Et yderligere ønske fra borgmestre og socialudvalgsmedlemmerne i kommunerne er et ønske om øget gennemsigtighed i priserne hos både offentlige og private sociale tilbud. Dette ønsker henholdsvis 78 pct. af borgmestrene og 60 pct. af socialudvalgsmedlemmerne. Dette ønske har også tidligere været et ønske fra andre interessenter i debatten på socialområdet.3

Langt fra enighed om socialministerens forslag

Socialministerens udmelding om tvangsomdannelse af private tilbud har skabt bekymring blandt tilbuddene, hvor knap 75 pct. vil overveje at trække sig fra socialområdet, hvis ministerens forslag gennemføres.4 Også de kommunale beslutningstagere er bekymrede for konsekvenserne af ministerens forslag. Knap 3 ud af 4 borgmestre mener ikke, at ministerens forslag at tvangsomdanne private tilbud på socialområdet er den rette løsning.

Større opbakning får forslaget om tvangsomdannelse af private tilbud hos socialudvalgsmedlemmerne, der deler sig nogenlunde i 50 pct., der mener ministerens forslag er det rette tiltag og 50 pct., der ikke er enig i dette.

Metode

I perioden 9. december til 18. december udsendte DI en spørgeskemaundersøgelse til landets 98 borgmestre og knap 500 medlemmer af socialudvalgene i de enkelte kommuner. E-mails var indsamlet af Altinget, og DI foretog selv enkelte kvalitative rettelser i forbindelse med bl.a. magistrat-kommunerne.

Invitations- og påmindelsesmail kan rekvireres ved henvendelse til Peter T. Kristoffersen, petk@di.dk.

Generelt er svarprocenten for de to grupper tilfredsstillende.

Selektionsbias
Analysens datagrundlag kan være influeret af selektionsbias. Det kan eksempelvis ikke udelukkes, at de særligt interesserede politikere inden for socialområdet højere grad har besvaret undersøgelsen relativt til resten af populationen.5 Men for at sikre en mindre grad af frafald blandt respondenterne grundet træthed over undersøgelsens længde blev sådanne spørgsmål ikke inkluderet.6

Repræsentativitet
Det er værd at benævne datagrundlaget for denne analyse har en lavere repræsentativitet af venstreorienterede versus højreorienterede borgmestre sammenlignet med hele populationen. Hvilket er et tegn på selektionsbias.

Derudover er der en mindre overrepræsentation af borgmestre i kommuner inden for Region Hovedstaden, der har besvaret undersøgelsen sammenlignet med hele populationen. Modsat er der ikke geografiske forskelle ift. socialudvalgsmedlemmerne.

Om end der er højere andel af løsgængere, der har besvaret undersøgelsen sammenliget med populationen. I tabellen nedenfor sammenlignes stikprøvens repræsentativitet med populationen af socialudvalgsmedlemmer og borgmestre i Danmark:

Med ovenstående pointer i mente er det dog DI’s vurdering, at stikprøvens repræsentativitet samlet set er tilfredsstillende.

Svarmuligheder
I nedenstående tabel fremgår de præcise svarmuligheder samt angivelse af pct. af henholdsvis borgmestre og medlemmer af socialudvalget, som har angivet dette tiltag som en gangbar vej til at styrke kvaliteten og udviklingen på socialområdet.

Noter

  1. Westtoft, L. (2020). LOS: Sænk paraderne i debatten om sociale tilbud. Altinget Social.
  2. Olesen, T. (2020). Handicaporganisationer: Socialtilsyn skal have fokus på den enkeltes trivsel. Altinget Social.
  3. Scharff, J. (2020). DI: Ministeren skaber usikkerhed på socialområdet. Altinget Social.
  4. DI Analyse (2020). Politisk indgreb vil betyde færre investeringer i indsatser for udsatte borgere.
  5. Bethlehem, J. (2010). Selection Bias in Web Surveys. International Statistical Review 78(2), pp. 161-188.
  6. Backor, K. m.fl. (2007). Estimating Survey Fatigue in Time Use Study. The Stanford Institute for the Quantitative Study of Society (SIQSS).
Peter Thingholm Kristoffersen
Skrevet af:

Peter Thingholm Kristoffersen

Relateret indhold