OPS Analyser

Stor variation i andelen af kommunernes småindkøb

Gennem færre småindkøb kan kommunerne mindske transport- og miljøomkostninger til gavn for leverandører og Danmark som helhed. Men der er store geografiske forskelle på kommunernes evne til at minimere småindkøb.

Kommunerne har en ambition om øget effektivitet og professionalisering af deres indkøbsprocesser gennem bl.a. digitalisering og øget aftaleanvendelse.1 Men kommunerne har stadig en høj andel af småindkøb. Hvis andelen reduceres, kan det give mulighed for flere grønne bæredygtige indkøb.

I gennemsnit er det næsten en fjerdedel af kommunernes ordrer, der kan karakteriseres som småindkøb. Salgsdata fra en række virksomheder viser, at offentlige kunder har en ordrestørrelse, der er 25-50 pct. lavere end kunder i den private sektor.2

Ved at samle indkøbene på færre ordrer, kan kommunerne reducere deres transportomkostninger forbundet med levering af varer, ligesom fragtomkostninger og miljøbelastning nedbringes ved at pulje vareleveringerne.3

Tallene viser også, at at det ikke alene er små kommuner (målt på indbyggertallet), men også store kommuner, der har en høj andel af småindkøb. 

Vendes blikket mod den geografiske fordeling, ses en tydelig tendens til, at det især er kommunerne vest for Storebælt, der har høje andele af småindkøb.

Således er det i gennemsnit over 26 pct. af kommunerne i Region Syddanmark, der ligger under 250 kr., mens kommunerne i Region Hovedstaden ligger omkring 20,8 pct. Længst fremme finder man hovedstadskommunerne Furesø, Tårnby og Hillerød, hvor andelen af småindkøb ligger omkring 17 pct.

Metode

Kend Din Kommune udgives af Kommunernes Landsforening (KL) og er en samling af nøgletal inden for forskellige kommunale sektorområder, hvor kommunernes placeringer sammenlignes med henblik på at kortlægge potentialer for effektivisering og forbedringer af den kommunale styring.

Til brug for denne analyse har vi viderebehandlet tal fra indkøbskapitlet i 2020-udgaven af rapporten. Specifikt har vi anvendt opgørelsen over andelen af kommunernes fakturaer, der har en værdi på mindre end 250 kr. Disse data er fra 2018 og er baseret på SKI’s indkøbsdatasamarbejde.4 I databehandlingen har vi anvendt simple gennemsnit af kommunernes andele af småindkøb både ift. analyse af det samlede billede samt i forbindelse samt ved den geografiske opdeling efter regioner.

Kommuner uden data
Data vedrørende kommunernes småindkøb er kun tilgængeligt for 90 ud af 98 kommuner. Det er derfor relevant at overveje, om netop disse otte kommuner har særlige kendetegn til fælles, som derved kan medføre bias i analysens konklusioner.

En gennemgang viser i den forbindelse, at der overordnet set ikke synes at være en særlig systematik i de kommuner for hvilke data ikke er tilgængelig, idet disse fordeler sig jævnt geografisk og mht. indbyggertal.

Samlet set vurderes de manglende data ikke til at føre til kritiske forbehold for analysernes overordnede konklusioner.

Analysen er omtalt på Udbudsmedia.dk d. 22. februar 2021. Læs artiklen her. Den er ligeledes omtalt op DKnyt.dk d. 26. februar 2021. Læs artiklen her. 

Noter

  1. KL (2020). Indkøb med mening: Fælleskommunal indkøbsstrategi 2020-2024.
  2. DI (2019). Grønne offentlige indkøb – uden unødige omkostninger.
  3. Udbudsportalen (2020). Omsæt data til gevinster på indkøbsområdet.
  4. KL (2020, 100, 107-109). Kend Din Kommune.
Peter Thingholm Kristoffersen
Christian Broholm Andersen
Skrevet af:

Peter Thingholm Kristoffersen Christian Broholm Andersen

Relateret indhold