OPS Analyser

Lange ventetider på fertilitetsbehandling: Private er klar til at bidrage

Stadig flere danskere får hjælp til at blive gravide gennem fertilitetsbehandling. Det har konsekvenser for ventetiderne på de offentlige tilbud, men private klinikker står klar til at bidrage.

Gennem de seneste år har flere og flere danske familier benyttet sig af fertilitetsbehandling. Samlet er der sket en stigning i påbegyndte behandlinger på lidt over 5.000 fra 2013 til 2019.

Den øgede brug af fertilitetsbehandlinger i Danmark giver også udslag i fødselsårgangene. I 2019 var det første år, hvor mere end 10 pct. (specifikt 10,5 pct.) af den samlede fødselsårgang i 2019 kom til verden som følge af fertilitetsbehandling, svarende til 6.429 børn- Til sammenligning var det i 2018 9,8 pct. og i 2013 8,5 pct. svarende til henholdsvis 6.019 og 4.839 børn.

Den stigende efterspørgsel efter fertilitetsbehandlinger fra danske familier har resulteret i stigende ventetider på de offentlige tilbud. Eksempelvis skal familier visiteret til Region Sjællands afdeling i Køge vente 34 uger på en undersøgelse. Mens en familie visiteret til Regionshospitalet i Horsens skal vente 25 uger på en undersøgelse.

Efter undersøgelse skal familierne igen vente på tid til selve behandlingen. Ventetiderne til behandling fremgår kun for ét af de syv klinikker, der kan fremfindes på mitsygehusvalg.dk (Herlev Hospital). Her er ventetiden på fertilitetsbehandlingen 20 uger. Samlet set er det langt fra usandsynligt, at de fleste familier skal vente knap et år, før det overhovedet er muligt at gå i gang med selve fertilitetsbehandlingen.

Lange ventetider har store konsekvenser
Problemstillingen med lange ventetider kan give udslag på flere måder. For det første falder sandsynligheden for en succesfuld graviditet, des ældre kvinden er.1 For det andet giver lange ventetider på fertilitetsbehandling også udslag i højere emotionel stress og kan belaste forholdet til ens partner.2

Private klinikker leverer samme kvalitet
Ventetiderne kan mindskes gennem øget inddragelse af private fertilitetsklinikker. En tilgang der har givet gode resultater inden for flere standardoperationer i sundhedsvæsenet.3 Kvalitetsmæssigt leverer både de private og offentlige klinikker høj kvalitet målt på kliniske graviditeter.

Covid-19 og ventetider

Som følge af COVID-19 havde regionerne frem til 1. marts 2021 mulighed for at suspendere patienternes ret til hurtig udredning og behandling, så det sikredes, at sygehusene havde den nødvendige kapacitet til at håndtere patienter med COVID-19 og patienter med andre akutte og livstruende sygdomme.

På den baggrund kan man ikke regne med, at oplysningerne i Mit Sygehusvalg i øjeblikket er fuldkommen retvisende. Sandsynligvis vil de reelle ventetider være længere end det fremgår på Mitsygehusvalg.dk.

Analysen er omtalt i Berlingske, DJØF-bladet og i TV2 Nyhederne. Læs artiklerne her:

Berlingske d. 4. og 6. april 2021

Ufrivilligt barnløse par og kvinder må vente op mod et år på at få hjælp – private fertilitetsklinikker står klar med en løsning

Da Line og Frederik så den lange venteliste til fertilitetsbehandling i det offentlige, gik de en anden vej – det blev den bedste beslutning i deres liv 

Københavnere må vente længst tid på at få hjælp til at blive forældre – det er Marie Louises historie et billede på

DJØF-bladetd. 13. april 2021

Lang ventetid på fertilitetsbehandling giver pres på jobbet

TV2 Nyhederne d. 4. april 2021

Flere skal i behandling for barnløshed, men ventetiden er nu op til et år

 

Noter

  1. Steiner, A.Z. & Juckic, A.M. (2016). The Impact of Female Age and Nulligravidity on Fecundity in an Older Reproductive Age Cohort. Fertil Steril 105(6): 1584–1588.
  2. Patel A, m.fl. (2018). Illness Cognitions, Anxiety, and Depression in Men and Women Undergoing Fertility Treatments: A Dyadic Approach. Journal of Human Reproductive Science 11(2): 180-189.
  3. Kaarsen, N & Karlsson, A. (2016). Bedre incitamenter mindsker omkostningerne ved operationer i sygehussektoren. Kraka.
Peter Thingholm Kristoffersen
Skrevet af:

Peter Thingholm Kristoffersen

Relateret indhold