OPS Analyser

Kommunernes brug af private leverandører er vigtig for fremtidens vækst og arbejdspladser

Kommunernes brug af private leverandører bør være en prioritet for at sikre vækst og arbejdspladser fremadrettet, mener virksomhederne. Det gør sig særligt gældende for de mindre, og for nordjyske, sjællandske og fynske virksomheder.

Kommunernes samarbejde med private virksomheder er igen i år  faldende.1 Men virksomhederne mener fortsat, at kommunernes brug af private leverandører bør være en prioritet for at styrke virksomhedernes fremtidige vækstmuligheder.

For andet år i træk er brug af private leverandører en af virksomhedernes tre største ønsker til kommunerne, hvis der fortsat skal sikres vækst og arbejdspladser.

Det er særligt de mindre virksomheder, som angiver, at brugen af private leverandører er vigtig for at styrke væksten i kommunen fremadrettet.

Som det fremgår af ovenstående er det ca. 20 pct. af virksomhederne med 1-10 ansatte, der har angivet kommunens brug af private leverandører som et vigtigt redskab til fremtidig vækst. For virksomhederne med 51-100 ansatte er det 12 pct., for virksomheder med 101-250 ansatte lidt under 10 pct. og for store virksomheder, med mere end 250 ansatte, er det ca. 13 pct.

Forskellene virksomhederne imellem baserer sig dog ikke alene på virksomhedernes størrelse.2 Der ses også en væsentlig geografisk variation, hvor særligt de fynske, vest-sydsjællandske og nordjyske virksomheder har valgt kommunernes brug af private leverandører prioritet som værende vigtig for at styrke vækstmulighederne fremadrettet.

Forskellen mellem landsdelen med højest andel virksomheder, der prioriterer brug af private leverandører (Fyn og øerne) og den landsdel med lavest andel (Østjylland) er 6,4 procentpoint.

Metode 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 12. år i træk, at DI laver undersøgelsen.

7.772 virksomheder inden for forskellige brancher medvirker i undersøgelsen. Virksomheder inden for blandt andet produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har besvaret undersøgelsen.

Besvarelsesprocent
Besvarelserne repræsenterer omkring 221.263 arbejdspladser, hvilket svarer til 11 pct. af den private beskæftigelse.3 Respondenterne består af DI-medlemmer og ikke-medlemmer inden for hver branche.

Bedømmelse af kommunerne
96 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. Ærø og Langeland kommune medregnes ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar fra virksomheder i disse kommuner.

Andel af virksomheder efter geografi
Data til produktion af analysens kort fremgår af tabellen nedenfor. For virksomheder, der er placeret på tværs af landet, er der taget udgangspunkt i virksomhedens placering af hovedkontor.

Analysen er omtalt på Udbudsmedia.dk d. 27. september 2021. Læs artiklen her.

Noter

  1. DI Analyse (2021). For tredje år i træk falder det offentlige-private samarbejde i kommunerne.
  2. Målt i antal ansatte.
  3. Tallene bygger på virksomhedernes egne indmeldinger.
Peter Thingholm Kristoffersen
Signe Tellier Christensen
Skrevet af:

Peter Thingholm Kristoffersen Signe Tellier Christensen

Relateret indhold