OPS Analyser

Stagnerende udvikling i offentlig-privat samarbejde på vej- og parkområdet

Kommunernes samarbejde med private virksomheder om vej- og parkopgaver er samlet set stagneret over de seneste fem år. Syv kommuner har dog formået at øge brugen af private leverandører på området.

Efter flere års stigning er kommunernes samarbejde med virksomheder på vej- og parkområdet nu stagneret. I 2021 løste private virksomheder fortsat omkring 45,1 pct. af opgaverne på området, der bl.a. tæller græsslåning, vintervedligeholdelse og vejarbejde.

Set over en femårig periode findes der dog en række eksempler på, at kommunerne har gode muligheder for at styrke samarbejdet med virksomhederne. Sammenlignet med 2016 har syv kommuner formået at øge graden af inddragelse af private leverandører på vej- og parkområdet med mere end 10 pct. point.

Således vidner kommuner som Frederikshavn, Helsingør og Viborg om at samarbejdet kan øges markant, såfremt villigheden og initiativet er til stede1.

Der er samlet set store forskelle kommunerne imellem mht. andelen af vej- og parkopgaver, der bliver løst i samarbejde med private leverandører. I kommuner som Holstebro, Greve og Frederikssund gælder det mere end 80 pct. af opgaverne, mens hovedstadskommuner som Dragør, Rødovre og Tårnby omvendt har overladt mindre end 20 pct. af opgaverne til private virksomheder.

Erfaringerne fra de ti kommuner, der er længst fremme på området2, viser at graden af offentlig-privat samarbejde kan løftes fra de nuværende 45,1 pct. til 76,9 pct.

På baggrund af en række studier, rapporter og konkrete eksempler vurderer DI, at et øget samarbejde mellem kommunerne og de private virksomheder på vej- og parkområdet rummer potentiale for kvalitative og økonomiske gevinster svarende til 10-15 pct. af driftsudgifterne3.

Øges kommunernes PLI på vej- og parkopgaver til 76,9 pct. (best practice), vil opgaver for yderligere 3,5 mia. kr. fremover være konkurrenceudsat. DI vurderer på den baggrund, at kommunerne i så fald vil kunne høste gevinster for op mod 530 mio. kr.

Analysen er omtalt i magasinet Teknik og Miljø d. 12. december 2022. Læs artiklen her

Metode

Analysen er baseret på DI Byggeris opgørelse af, hvilke driftsopgaver, der hører under vej- og parkområdet. Der er tale om udvalgte funktioner inden for hovedkonto 0 og 2, som omhandler hhv. byudvikling, trafik og infrastruktur. For et indblik i hvilke konti og underkonti, der præcist omfattes af analysen, henvises der til DI Byggeris tekniske notat.

Omfanget af kommunernes samarbejde med private virksomheder opgøres i denne analyse ved Privat Leverandør Indikatoren (PLI), som er defineret af Indenrigs- og Boligministeriet. Indikatoren beskriver andelen af kommunale opgaver, som varetages af private leverandører i forhold til den samlede mængde udbudsegnede opgaver. I den konkrete analyse er Privat Leverandør Indikatoren beregnet på med fokus på ovenstående definition af vej- og parkområdet. Det skal bemærkes, at kommunens egne vundne bud ikke indgår i indikatoren, da disse ikke opgøres på funktionsniveau. Ved denne opgørelsesmetode er det derfor ikke muligt at tage højde for, at enkelte kommuner kan have udbudt opgaver på vej- og parkområdet, som de selv har vundet via kontrolbud. I disse tilfælde vil kommunerne have en højere grad af konkurrenceudsættelse på området, end hvad der fremgår af analysen. I praksis observeres imidlertid meget få egne vundne udbud på området.

Dansk Industri definerer generelt Best Practice som gennemsnittet af de 10 kommuner, der inden for hver hovedkonto har den højeste andel af offentlig-privat samarbejde4. Da opgaverne inden for vej- og parkområdet fordeler sig på tværs af hovedkonto 0 og 2, er Best Practice i denne analyse defineret som gennemsnittet af de 10 kommuner, der har den højeste andel af offentlig-privat samarbejde på tværs af de hovedfunktioner, der indgår i ovennævnte definition på vej- og parkområdet.

 

Kommune

PLI på vej- og parkområdet i 2021

Ændring siden 2016
(pct. point)

Københavns

31,9

6,0

Frederiksberg

42,6

3,0

Ballerup

49,1

-4,5

Brøndby

27,5

-10,3

Dragør

19,1

-3,1

Gentofte

32,4

-4,0

Gladsaxe

41,3

8,5

Glostrup

24,3

-5,9

Herlev

39,4

-9,9

Albertslund

22,0

-2,2

Hvidovre

23,4

9,6

Høje-Taastrup

41,7

7,5

Lyngby-Taarbæk

31,5

1,9

Rødovre

17,7

-6,7

Ishøj

42,8

14,8

Tårnby

16,7

-4,4

Vallensbæk

32,6

12,6

Furesø

26,5

-3,1

Allerød

44,4

-7,8

Fredensborg

24,8

-6,2

Helsingør

72,0

29,3

Hillerød

76,3

2,8

Hørsholm

27,1

-9,7

Rudersdal

39,8

5,1

Egedal

44,1

0,2

Frederikssund

82,3

-9,5

Greve

84,1

3,3

Køge

53,9

7,4

Halsnæs

39,8

0,4

Roskilde

46,0

-6,1

Solrød

62,5

-1,7

Gribskov

77,1

1,6

Odsherred

71,3

3,2

Holbæk

55,7

3,8

Faxe

38,3

-6,8

Kalundborg

62,0

-0,3

Ringsted

43,8

7,2

Slagelse

46,6

-7,6

Stevns

40,0

8,0

Sorø

34,1

7,3

Lejre

28,2

7,2

Lolland

33,2

5,6

Næstved

45,9

-1,8

Guldborgsund

41,3

-8,7

Vordingborg

51,7

-3,9

Bornholms Regionskommune

27,4

2,7

Middelfart

41,6

1,6

Assens

52,2

8,0

Faaborg-Midtfyn

53,9

-3,2

Kerteminde

38,8

-4,4

Nyborg

46,0

5,7

Odense

77,9

4,0

Svendborg

65,9

4,9

Nordfyns

70,3

9,5

Langeland

22,2

-9,3

Ærø

36,0

-4,4

Haderslev

30,2

2,7

Billund

40,9

-9,3

Sønderborg

36,0

-3,4

Tønder

66,3

4,2

Esbjerg

46,7

5,2

Fanø

49,0

-1,9

Varde

42,1

6,4

Vejen

55,1

-0,4

Aabenraa

66,9

18,1

Fredericia

41,8

-3,8

Horsens

45,8

4,5

Kolding

56,7

4,9

Vejle

60,5

3,0

Herning

50,5

10,8

Holstebro

88,6

-0,4

Lemvig

57,0

3,0

Struer

37,4

3,2

Syddjurs

27,0

-24,9

Norddjurs

39,6

-1,9

Favrskov

69,2

-3,2

Odder

51,8

-4,8

Randers

47,2

1,1

Silkeborg

42,7

-9,5

Samsø

45,9

-20,6

Skanderborg

46,1

-2,8

Århus

42,6

0,2

Ikast-Brande

34,5

-0,2

Ringkøbing-Skjern

36,2

-2,7

Hedensted

45,5

-5,4

Morsø

27,8

-7,4

Skive

54,7

3,9

Thisted

40,8

5,8

Viborg

42,5

16,3

Brønderslev

33,5

2,4

Frederikshavn

55,9

22,0

Vesthimmerlands

49,5

-0,6

Læsø

34,4

-0,3

Rebild

36,7

6,2

Mariagerfjord

41,8

-0,2

Jammerbugt

39,7

-8,4

Aalborg

40,6

2,8

Hjørring

47,1

5,4

Noter

  1. Se bilag for en samlet oversigt over de enkelte kommuners PLI på vej- og parkområdet i 2021 og udvikling siden 2016.
  2. Se metodeafsnittet for definitionen på best practice.
  3. DI (2022). Dokumentation for potentiale ved konkurrenceudsættelse.
  4. DI (2021). Metode i DI’s potentialeberegninger.

Relateret indhold