OPS Analyser

Første gang i 3 år: Fremgang i det offentlig-private samarbejde i kommunerne

Kommunernes regnskaber for 2021 viser en stigning i samarbejdet med private virksomheder for første gang siden 2017. Samarbejdet med private leverandører er ste-get med ca. 0,6 procentpoint. Fremgangen svarer til en opgaveværdi på 1,5 mia. kr.

Kommunernes samarbejde med private leverandører, målt ved Privat Leverandør Indikatoren (PLI), stiger med 0,6 procentpoint fra 2020 til 2021. Private virksomheder løser i 2021 opgaver for godt 68 mia. kr. af kommunernes samlede udbudsegnede opgaver på 255 mia. kr. i 2021.

Såfremt PLI’en havde været uændret siden 2020, ville opgaveværdien af det offentlig-private samarbejde have været 1,5 mia. kr. mindre.

Fremgangen skyldes især udviklingen på hovedkonto 4 og 5 i kommunernes regnskaber.

Dermed løser private leverandører i gennemsnit en større andel af de udbudsegnede opgaver indenfor sundhedsområdet (hovedkonto 4) samt sociale opgaver og beskæftigelse (hovedkonto 5)  i 2021 sammenlignet med 2020.

Nogle kommuner har i særdeleshed udviklet omfanget af offentlig-privat samarbejde fra 2020 til 2021. De 10 kommuner med den største positive udvikling er geografisk spredt og er ikke begrænset til de kommuner med det højeste niveau af samarbejde.

Metode

Kommunernes samarbejde med private virksomheder bliver i denne analyse målt ved Privat Leverandør Indikatoren (PLI). PLI  måler andelen af udbudsegnede driftsopgaver, som varetages af private virksomheder.

Det er altså kommunernes køb af tjenesteydelser hos private leverandører i forhold til de samlede kommunale bruttodriftsudgifter til opgaver, der må varetages af private leverandører. PLI viser dermed udliciteringsgraden (uden kommunernes egne vundne bud).

Indikatoren er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet og beregnes på baggrund af de kommunale regnskaber fra Danmarks Statistik.

PLI udregnes således som andelen af de kommunale bruttodriftsudgifter til opgaver, der må varetages af de private, som faktisk varetages af private leverandører:

Til at beregne kommunernes køb af opgaver hos private leverandører benyttes følgende: Bruttodriftsudgifter (ekskl. på de undtagne funktioner beskrevet senere) på art 4.5 og 4.9 på hovedkonto 0 og 2-6. Art 4.0 på hovedkonto 4 og 5 samt på funktion 3.22.06, 3.22.07 (grp. 999 og grp. 003), 3.22.08 og 3.38.78 (grp. 001). Art 5.9 på funktion 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35. Art 5.9 på positivlistens funktioner (beskrevet senere).

Til at beregne de samlede kommunale bruttodriftsudgifter benyttes følgende definition fra Indenrigs- og Boligministeriet:

Bruttodriftsudgifter (ekskl. på de undtagne funktioner beskrevet senere) på hovedart 1-4 (ekskl. art 4.6 og 4.7) på hovedkonto 0 og 2- 6. Art 4.7 og 7.7 på hovedfunktion 5.28 og 5.38. Art 5.9 på funktion 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35. Art 5.9 på positivlistens funktioner (beskrevet senere).

De undtagne funktioner (og grupperinger) er: 3.22.01 (hovedart 1), 3.41.80, 4.62.81, 5.28.24, 6.42.40-6.42.43, 6.45.59 (kun art 4.0), 6.48.61 – og, som følge af den nye definition gældende fra 2021, 5.28.22, dr. 1, grp. 007, og 6.45.51, dr. 1, grp. 003. 

Positivlistens funktioner omfatter følgende funktioner: 0.32.31, 0.32.35, 3.22.08, 3.22.10, 3.22.12, 3.22.18, 3.35.60, 3.35.63- 3.35.64, 3.38.74, 4.62.82, 4.62.88-4.62.90, 5.25.19, 5.38.58- 5.38.59, 5.46.60, 5.68.90 (grp. 005-006), 5.72.99 og 6.48.67 (grp. 001).

Analysen er omtalt i Børsen d. 27. april 2022, i DK Indkøb og Kommunefokus.dk d. 28. april 2022 samt i OPS Indsigt d. 29. april 2022. 

Relateret indhold