OPS Analyser

Bæredygtige og grønne indkøb vejer tungt på vægtskålen hos kommunalpolitikere

Medlemmerne af de nye kommunalbestyrelser har klare ambitioner om en grønnere og mere bæredygtig indkøbs-politik i kommunerne. Hver tredje byrådspolitiker er klar til at stille krav om bæredygtighed i mindst 80 pct. af ind-købene.

Spørger man hos medlemmerne af de nye kommunalbestyrelser, er der bred politisk opbakning til, at kommunerne i højere grad skal lægge vægt på klima- og miljøhensyn, når de køber ind.

78 pct. af kommunalpolitikerne mener således, at flere af indkøbene skal være grønne og bæredygtige i netop deres kommune.


Når kommunalpolitikerne bliver bedt om at prioritere mellem en række forskellige indkøbsparametre, vægtes bæredygtighed omtrent lige så højt som prisen og regnes typisk blandt de tre vigtigste kriterier.

Samlet set er det dog kvaliteten, der betyder mest – både når man ser på antallet af kommunalpolitikere, der regner det for at være det absolut vigtigste indkøbsparameter, men også ud fra antallet, der anser det for at være blandt de tre vigtigste kriterier.


Selvom det ikke er alle kommunalpolitikere, der vægter bæredygtighed som det vigtigste element i kommunernes indkøbspolitik, er der bred opbakning til, at der bør stilles krav herom i størstedelen af indkøbene.

Knap en tredjedel, af de adspurgte kommunalpolitikere tilkendegiver, at 81-100% af de kommunale indkøb bør være bæredygtige. Samtidig mener blot 7% af kommunalpolitikerne, at der kun skal stilles krav om bæredygtighed ved 0-20% af indkøbene.


DI anbefaler, at kommunerne vedtager en konkret målsætning på området, fx om at 80 pct. af indkøbene lever op til seks kriterier for bæredygtighed, bl.a. om inddragelse af miljømærker, og at indkøbet baserer sig på totaløkonomien1. En konkret målsætning kan også gå på indkøbenes bidrag til CO2-reduktioner.


Trods en overvældende villighed til at dreje de kommunale indkøb i en grønnere retning, peger undersøgelser på, at der fortsat er et væsentligt uudnyttet potentiale. En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser eksempelvis, at under halvdelen af de offentlige udbud indeholder et bæredygtigt element2.


Metode

DI gennemførte i marts 2022 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommunalpolitikere. 776 kommunalpolitikere svarede på hele spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 32 pct., imens 237 kommunalpolitikere svarede på en delmængde af spørgeskemaet – svarende til en svarprocent på i alt 41,5 pct.


På baggrund af en sammenligning af den partipolitiske fordeling af respondenter og resultatet af det seneste kommunalvalg i 2021 vurderes spørgeskemaundersøgelsen at være tilnærmelsesvist repræsentativt mht. politisk observans. Nedenfor ses stemmefordelingen ved KV21 og respondenterne ved DI’s kommunalpolitiker-undersøgelse.

Analysen er omtalt i DK Indkøb d. 1. juli 2022. Læs artiklen her

Noter

  1. DI (2020). Grønne offentlige indkøb – uden unødige omkostninger.
  2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2021). Det offentlige udnytter forskellige styrker ved udbud.

Relateret indhold