OPS Analyser

Historisk højdepunkt: 40 pct. vælger nu privat leverandør af hjemmehjælp

Borgere, der visiteres til hjemmehjælp, vælger i højere grad end nogensinde før en privat leverandør. Særligt kvinder og de ældste borgere er tilbøjelige til at vælge et privat alternativ til den kommunale hjemmehjælp.

Over de seneste par år har andelen af borgere, der gør brug af det frie valg og vælger en privat leverandør af hjemmehjælp, været stødt stigende. De seneste tal for 2021 viser, at fire ud af ti borgere nu vælger et privat alternativ til kommunens tilbud, når de visiteres til praktisk hjælp eller personlig pleje i hjemmet. Det er det højeste niveau nogensinde og svarer til en stigning på 14 pct. point forhold til 2008.

En opdeling på ydelsestype afslører, at det i særdeleshed er den praktiske hjælp, som borgerne foretrækker at få fra private leverandører.

Således vælger hele 45,7 pct. borgere en privat leverandør, hvis de udelukkende modtager praktisk hjælp, mens blot 9,2 pct. vælger en privat leverandør blandt borgere, der alene har behov for personlig pleje. På tværs af ydelsestype er kvinder generelt mere tilbøjelige til at vælge en privat leverandør af hjemmehjælp end mænd.

Nedenstående figur viser, at når man ser på en længere periode er andelen af førstegangsvisiterede, der vælger en privat leverandør, generelt lavere end den samlede andel af borgere med privat hjemmehjælp.

Dette mønster kan være udtryk for, at borgerne over tid bliver mere opmærksomme på mulighederne for at skifte den kommunale hjemmepleje ud med en privat leverandør. I 2020 var der dog en usædvanlig høj andel af førstegangsvisiterede, der valgte en privat leverandør, som var på niveau med landstotalen.  

Tidligere undersøgelser peger på, at mere end en femtedel af de ældre ikke har kendskab til det frie valg på området, men at kendskabet er vokset gennem de senere år1. En mulig forklaring på, at flere vælger en privat leverandør af hjemmehjælp, kan altså være en øget opmærksomhed på det frie valg blandt ældre og pårørende.

De private hjemmehjælpsleverandører er særligt populære blandt de yngre samt de ældste borgere, jf. nedenstående figur.

Dette mønster har dog ikke altid gjort sig gældende. Siden 2008 har både de yngre og de ældste således ”overhalet” andre aldersgrupper ift. brugen af private leverandører på hjemmehjælpsområdet.

Frem mod 2010 var det borgere i aldersgruppen 75-79 år, som var de største brugere af privat hjemmehjælp. En forklaring, på hvorfor det i 2021 nu er de ældste borgere, kan således være, at netop denne generation er blevet ældre og har fastholdt deres leverandørvalg.

Det står samtidig klart, at de seneste års stigning i andelen af visiterede borgere, der vælger private leverandører af hjemmehjælp, gælder for samtlige aldersgrupper.

Fælles for alle landsdele i Danmark er, at private leverandører står for en betydelig andel af hjemmehjælpen. I 2021 er der dog forholdsvist stor variation på tværs af landsdelene, viser figuren nedenfor.

Således benytter ca. 46 pct. borgere en privat hjemmeplejeleverandører i hovedstads- og Nordsjællandske kommuner, mens blot 32 pct. af hjemmehjælpsvisiterede borgere bruger en privat leverandør i Østjylland.  

Metode

Denne analyse er baseret på Danmarks Statistiks AED12 og AED13-tabeller. Disse indeholder information om modtagere visiteret til hjemmehjælp (hhv. samlet og førstegangsvisiterede), der benytter privat leverandør og efter område, ydelsestype, alder og køn.

Analysen er omtalt på DenOffentlige.dk d. 8. september 2022. Læs artiklen her. Den er ligeledes omtalt i DKNyt d. 15. september 2022. Læs artiklen her

Noter

  1. DI Analyse (2022). Pårørende: Et flertal af ældre kender ikke til frit valg af plejebolig.

Relateret indhold