OPS Analyser

Den private sektor er bedst til at rekruttere indvandrere og efterkommere

På tværs af en række sammenlignelige branchekategorier har private virksomheder generelt en højere andel indvandrere og efterkommere blandt deres ansatte end det offentlige. Forskellene udgør et godt eksempel på, at private aktører bl.a. kan være med til at løse rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor.

Manglen på medarbejdere skærper de fleste arbejdsgiveres fokus på at rekruttere bredt, herunder udenlandsk arbejdskraft.  Det er dog i langt højere grad den private sektor end den offentlige, der ansætter indvandrere og efterkommere. Det gælder fx inden for typiske servicefag, herunder rengøring, facility management og katinedrift.

Inden for den borgernære velfærd ses en tilsvarende tendens, idet private aktører inden for ældrepleje, børnepasning og flere sundhedsopgaver enten ligger på niveau med det offentlige eller højere, når det kommer til at rekruttere indvandrere og efterkommere.

På pleje- og omsorgsområdet er 23 pct. af de privatansatte indvandrere og efterkommere, mens det et er tilfældet for 21 pct. af de offentligt ansatte.

Forskellene peger på, at flere private aktører og et styrket offentlig-privat samarbejde kan være en del af løsningen på rekrutteringsudfordringerne i den offentlige sektor, bl.a. ved at åbne dørene for ny arbejdskraft i form af indvandrere og efterkommere.

Metode

Analysen er baseret på data fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdata DREAM og befolkningsdata fra Danmarks Statistik. Der tages udgangspunkt i 16-66-årige ordinært beskæftigede, som ikke modtager offentlig forsørgelse. Data er trukket for september 2022.

I henhold til Danmarks Statistiks definition defineres ”indvandrere” som personer, der er født i udlandet, og hvor ingen af forældrene både er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, mens ”efterkommere” betegner personer, der er født i Danmark, og hvor ingen af forældrene både er født i Danmark og har dansk statsborgerskab.

Brancherne er udvalgt, hvis der kan identificeres mindst 1.000 ansatte i både den private og den offentlige sektor, og hvis de kan henføres til opgaver i den offentlige sektor, som både kan løses af offentlige og private aktører.

Analysen er omtalt i Avisen Danmark d. 6. maj 2023. Læs artiklen her.

Relateret indhold