Anbefalinger

Hvordan styrker vi det offentlig-private samarbejde? Læs anbefalingerne fra DI

Et stærkt samarbejde mellem den offentlige sektor og erhvervslivet er med til at udvikle og effektivisere de offentlige services. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet er det muligt at skabe konkurrence om offentlige opgaver for i alt 409,9 mia. kr. i staten, regionerne og kommunerne tilsammen. I 2017 blev der skabt konkurrence om opgaver for 104,6 mia. kr. Ud af dette beløb vandt private virksomheder opgaver for 104,1 mia. kr., mens den offentlige sektor vandt egne udbud svarende til opgaver for 0,5 mia. kr.

Konkurrence om de offentlige opgaver er med til at sikre, at der sker en løbende effektivisering og innovation i leveringen af den skattefinansierede velfærd. Når private virksomheder får mulighed for at byde ind på de skattefinansierede opgaver, kan deres erfaringer, arbejdsgange, teknologiske løsninger mv. bidrage til at udvikle velfærden.