Grønne offentlige indkøb

Grønne offentlige indkøb

uden unødige omkostninger

Invitation til partnerskab

DI’s udspil 'Grønne offentlige indkøb uden unødige omkostninger’ vil sætte en ny retning for den offentlige sektors køb af varer.

Vi skal re-orientere indkøbet i det offentlige Danmark. Vi skal hæve blikket fra anskaffelsespris til også at se på totalomkostninger og hele værdikæder. Og vi skal have som ambition, at 80 pct. af de offentlige indkøb i Danmark i 2025 skal være bæredygtige.

Vi skal på tværs af den offentlige og private sektor spille hinanden gode. Derfor sender DI med udspillet en invitation til aktørerne i den offentlige sektor om at indgå i et partnerskab og sammen finde veje til at styrke den offentlige sektors indkøb frem mod 2025.

Udspillet rummer 20 konkrete anbefalinger, bl.a. en opfordring om:

  • Saml parterne om en ny fælles national strategi for bæredygtige indkøb
  • Gør grønne krav til et konkurrenceparameter
  • Tag opgør med kul-sorte logistikkrav
  1. Indkøbet tager afsæt i EU’s grønne indkøbskriterier og kravene bag miljømarker

  2. Indkøbet baserer sig på totaløkonomien, hvor levetid og driftsomkostninger indtænkes

  3. Indkøbet inddrager overvejelser om og evt. krav til efterbrugsfasen

  4. Udbuddet vægter kvalitet i evalueringen af tilbud

  5. Udbuddets indledes med dialog om logistik setup

  6. Kontrakten har en innovationsklausul om løbende optimering af driften og indkøbets grønne profil