Grønne offentlige indkøb

Grønne offentlige indkøb

uden unødige omkostninger

Grøn omstilling i offentlig-privat samspil

DI arbejder for at styrke den grønne omstilling gennem offentlig-privat samarbejde

De offentlige indkøb i Danmark skal styrkes og bidrage til reduktion af miljø- og klimabelastningen. Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 380 milliarder kroner, hvilket svarer til 12 millioner tons drivhusgasudledning. Denne indkøbsmuskel skal anvendes til at fremme grønne og bæredygtige initiativer, så klimaaftrykket reduceres.

Vi skal på tværs af den offentlige og private sektor spille hinanden gode. DI har udarbejdet et udspil, som inviterer til partnerskab og samarbejde om grønne offentlige indkøb. Vi skal hæve blikket fra anskaffelsespris til også at se på totalomkostninger og hele værdikæder. Og vi skal have som ambition, at   80 pct. af de offentlige indkøb i Danmark i 2025 skal være bæredygtige.

Derfor opfordrer DI aktørerne i den offentlige sektor om at indgå i et partnerskab og sammen finde veje til at styrke den offentlige sektors indkøb i en grønnere retning.

På denne side finder du DI’s politiske udspil og regeringens strategi for grønne offentlige indkøb. Du kan også få gode eksempler og inspiration fra vores cases og webinarer med KL, samt en praktisk guide til at sætte skub på de grønne indkøb.

Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør
Når DI og leverandørerne har sat sig en målsætning om, at 80 procent af offentlige indkøb skal være bæredygtige i 2025, så er det noget, der virkeligt er nødvendigt for Danmarks grønne omstilling. Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør
  1. Indkøbet tager afsæt i EU’s grønne indkøbskriterier og kravene bag miljømarker

  2. Indkøbet baserer sig på totaløkonomien, hvor levetid og driftsomkostninger indtænkes

  3. Indkøbet inddrager overvejelser om og evt. krav til efterbrugsfasen

  4. Udbuddet vægter kvalitet i evalueringen af tilbud

  5. Udbuddets indledes med dialog om logistik setup

  6. Kontrakten har en innovationsklausul om løbende optimering af driften og indkøbets grønne profil