25.01.18 OPS Gode eksempler

Rengøring og beskæftigelsesindsats samlet i ét hjælper borgere i arbejde

Konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver bliver som udgangspunkt set i isolation fra sociale og samfundsmæssige opgaver. Men da Ikast-Brande Kommune i 2016 konkurrenceudsatte deres rengøringsopgaver, koblede kommunen opgaverne sammen med beskæftigelsesindsatsen.

Helt konkret er udbuddet sammensat på en måde, så leverandøren i tilknytning til rengøringsopgaverne er ansvarlig for et jobtræningsforløb for langtidsledige. Dermed får kommunen leveret rengøring af høj kvalitet samtidigt med, at det bliver nytænkt, hvordan langtidsledige kommer i arbejde.

Leverandøren udbyder 15 jobtræningsforløb ad gangen. Deltagerne er langtidsledige borgere med forskellige barrierer til arbejdsmarkedet. Barriererne kan være misbrug, psykiske lidelser, psykisk sårbarhed eller ingen arbejdserfaring. Træningsforløbet foregår i tæt samarbejde med kommunens jobcenter, og succeskriteriet er, at borgerne kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår efter et afsluttet forløb.

Coor vandt udbuddet, og de har indgået et samarbejde med Ramsdalgruppen. De to leverandører har sammensat et forløb til hver borger, hvor de blandt andet bliver oplært i, hvordan man udfører rengøringsopgaver og deltager i et arbejdsfællesskab. Dernæst skal borgerne i praktik hos Coor. Og samarbejdet har givet mærkbare resultater. 41 borgere har afsluttet jobtræningsforløbet, og 21 af dem er nu i beskæftigelse med yderligere 10 på vej.

Selvom Coor skal bruge erfarne medarbejdere til at oplære borgerne i træningsforløbet, er rengøringsudbuddet ikke blevet dyrere for kommunen - tværtimod. Lidt over et år efter projektets start har kommunen allerede tjent pengene ind igen. Projektets udgifter er således blevet opvejet af de sparede udgifter i sociale ydelser. Det viser, at kommunerne kan bruge udbud til at kombinere almindelige serviceopgaver med sociale og samfundsmæssige opgaver. Når kommunerne tænker på tværs af opgaver, får leverandørerne mulighed for at udnytte synergieffekter, og det giver bedre løsninger - for alle parter.

I Ikast-Brande Kommune prøver vi løbende at nytænke, hvordan vi på den mest hensigtsmæssige måde kan løse vores velfærdsopgaver. Derfor har vi lavet et udbud, der sammentænker kommunens rengøringsopgaver og beskæftigelsesindsats, for at få langtidledige med barrierer til arbejdsmarkedet i fast beskæftigelse. Vi har indtil videre været yderst tilfredse med udbuddet. Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune

Relateret indhold