27.03.19 OPS Gode eksempler

Optimus tager læsset uden brok

På Sjællands Universitetshospital i Køge tager Optimus det tunge læs. Han er tålmodig, venlig og brokker sig aldrig. Optimus er dog ikke som alle sine kolleger. Optimus er nemlig en robot, der leverer varer rundt på afdelingerne. Robotten sparer serviceassistenter for tid, skridt og tunge løft, som i stedet kan bruges på kerneopgaven.

Foto: Mobile Industrial Robots

Region Sjælland har taget velfærdsteknologien til sig. På Sjællands Universitetshospital kører en venlig robot rundt på gangene og leverer sterile forbrugsvarer på afdelingerne. Den selvkørende robot kører lydløst rundt på gangene, tager selv elevatoren og gør med en høflig stemme opmærksom på sig selv, hvis folk er ved at støde ind i den. Robotten forbedrer logistikken og servicen, minimerer lagerplads og sparer personalet for tid og skridt. 

Sjælland Universitetshospital igangsatte i sommeren 2018 et offentlig-privat samarbejde med Flextek og herunder robotvirksomheden Mobile Industrial Robots om førerløse leverancer på visse afdelinger på Sjællands Universitetshospital. Og i Region Sjælland har man spottet potentialet i selvkørende robotter til at varetage serviceopgaver på hospitalerne.  Derfor har regionen flere robotprojekter i kikkerten, når det kommende supersygehus i Køge på 190.000 kvadratmeter skal stå færdigt. 

Robotten kører på strøm, kører automatisk til opladningsstationen, når det er nødvendigt, og så kan den tilmed bruge hospitalets elevatorer og døre uden hjælp. Den rullende hjælper er designet til at være hensynsfuld ved at køre uden om forhindringer og mennesker, og dens stemme og sprogbrug er programmeret, så den fremstår venlig over for ansatte og patienter. 

Før i tiden skulle serviceassistenter sørge for leverancerne af engangsudstyr til afdelingerne. Det betød uhensigtsmæssigt tunge løft for de ansatte. I dag bliver Optimus, der kan transportere 300 kg., i stedet pakket i Sterilcentralen af serviceassistenter, hvorefter robotten cirkulerer rundt på 10 forskellige stoppesteder med sterile varer. Det er hurtigere, smartere og frigør flere ressourcer til det patientnære arbejde.

Region Sjællands offentlig-private innovationssamarbejde (OPI) viser, hvordan samarbejde mellem offentlige og private aktører kan skabe innovation til gavn for patienter, ansatte og myndigheder. Det er derfor positivt, at flere offentlige myndigheder begynder at øjne det store velfærdspotentiale, der ligger i fremtidens robotteknologi.

I Region Sjælland har vi kun taget positive erfaringer med videre fra vores innovative OPI-samarbejde om en selvkørende robot på Sjællands Universitetshospital i Køge. Selvkørende robotter og andre velfærdsteknologier er en del af fremtiden, når det kommer til at løse serviceopgaver smartere, fordi det giver mere tid til den enkelte patient og de ansattes kerneopgaver; nemlig omsorg og nærvær. Heino Knudsen, regionsrådsformand (S), Region Sjælland

Relateret