21.12.20 OPS Gode eksempler

Forbud mod private går ud over børn og forældre

Private børnehaver og vuggestuer giver forældre et frit valg. Men regeringen og støttepartierne har netop aftalt, hvad der de facto betyder et forbud. Det går ud over både børn, forældre og kommunernes økonomi.

For 10 år siden startede Tue Roth sammen med to uddannede musikpædagoger en daginstitution. Pædagogerne manglede vuggestueplads til deres datter, og besluttede sig for at skabe et sted, der var præget af tryghed og nærhed for børnene – små institutioner, i trygge og hjemlige rammer. I dag driver de i Trygge Institutioner fire private integrerede institutioner og en naturbørnehave, hvor i alt 270 børn har deres hverdag og mange er på venteliste.

Men den 6. december 2020 aftalte regeringen og støttepartierne de facto at gøre det umuligt for Trygge Institutioner og lignende virksomheder at etablere nye private alternativer til kommunal børnepasning.

- Vi driver ikke en guldrandet forretning. Vores afkast er begrænset og nogle år negativt. Men det vi får, sikrer, at vi kan udvikle vores tilbud til forældre og børn og oprette nye institutioner til de forældre, som søger noget andet, end de kommunale tilbud. Den mulighed forsvinder med den nye aftale, fortæller grundlægger og bestyrelsesformand Tue Roth.

Incitamentet er at gøre det godt

Ambitionen i Trygge Institutioner har fra starten været at skabe mindre institutioner, hvor der er kortere beslutningsgange, mindre administration og bureaukrati, og mere tid til børnene. Og netop fordi, virksomheden har en meget lille og digitaliseret administration, er det muligt at drive daginstitutionerne til en pris, der er billigere end de kommunale tilbud.

- Kommunen har ingen risiko forbundet med at samarbejde med os. De betaler kun for de pladser, de bruger. Og vi er billigere end de kommunale institutioner, fordi vi får mindre tilskud, til gengæld for, at forældrene har en lidt højere brugerbetaling. Det er et incitament for os til at skabe den bedst mulige hverdag for børnene. Hvis vi ikke lever op til forældrenes tillid og forventninger, vælger de ikke vores institutioner, siger Tue Roth.

Forælder: En kæmpe fejl at fjerne det frie valg

Jens Bjerre Olesen er far til to og snart tre børn i Børnehuset Svanen, der er en del af Trygge Institutioner. Han og hans kone valgte Svanen, netop fordi de oplevede, at børnene var i fokus.

- Da vores første barn skulle starte i vuggestue, besøgte vi alle de institutioner, der lå tæt på os. Vi så ikke på, om de var offentlige eller private. Men på Svanen oplevede vi en leder og pædagoger, der havde god tid og havde børnenes trivsel i fokus. Det var, modsat nogle af de andre steder, lille hyggeligt og intimt, og det ville vi gerne kunne give vores børn, siger Jens Bjerre Olsen, der mener, det er en kæmpe fejl, hvis incitamentet til at etablere og drive små institutioner som Svanen forsvinder.

- Da vi fik besked om regeringens aftale, blev vi chokerede og bekymrede i forhold til, om det kunne betale sig at køre vores institution videre. Men værre er det, at forældre fremover bliver frataget den mulighed, vi har haft - at vælge en institution, drevet af ildsjæle. Jeg kan ikke se, hvorfor manglen på valg er godt. Det er en kæmpe fejl.

Børns trivsel er vigtigst

Jens Bjerre Olesen mener ikke, at det er et problem, at private har muligheden for at tjene penge på at drive institutionerne. Det vigtigste er børnenes trivsel, konstaterer han.

- Jeg kan ikke se at der skal være et problem i at de også skal tjene penge. Så længe vores børn trives. Hvis vi oplevede det modsatte, så ville vi jo vælge noget andet. Private institutioner giver både forældre og for så vidt også pædagoger, der ønsker et alternativ til den offentlige model, muligheden for at træffe et valg.

Borgmester: Borgere fortjener et frit valg

John Engelhardt er borgmester i Glostrup Kommune, hvor der er 10 kommunale institutioner, tre private og en dagpleje. John Engelhardt mener, det er vigtigt at kunne tilbyde borgerne et privat alternativ på børnepasningsområdet.

For mig er det vigtigt, at borgerne har et frit valg. Det er fint, at vi har stærke kommunale institutioner, men mennesker er forskellige og har forskellige holdninger til, hvordan deres børn skal passes og udvikle sig. Og vi vil gerne blive udfordret. Det gør vi ved at invitere private indenfor John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune

- De kan organisere sig på andre måder, lave andre samarbejdsformer, organisere den administrative del anderledes end vi andre kan. Men det drejer sig om børnene – begge vil gøre alt for at børn og voksne har en god dagligdag, fortsætter John Engelhardt.

Private investeringer hjælper kommunerne

Tue Roth peger på, at det fremover vil blive sværere for kommunerne at leve op til pasningsgarantien, når de ikke længere kan få hjælp af private virksomheder til investeringer i vuggestuer og børnehaver.

- Ifølge Danmarks Statistik er der frem mod 2030 brug for mere end 50.000 ekstra daginstitutionspladser. Samtidig er mange af de eksisterende dagtilbud bygget i 1960-1970’erne og står overfor omfattende renoveringer. Det kræver store investeringer fra kommunerne, der nu skal finde pengene på bekostning af andre områder.

 

 

Relateret indhold