17.02.20 OPS Gode eksempler

Konkurrence sikrer flere penge til kernevelfærd

Skarp konkurrence på markedet for private leverandører, der udskifter vejbelysning, har betydet, at Guldborgsund Kommune sparer et årligt millionbeløb som følge af seneste udbud, som SEAS-NVE vandt. Det giver økonomisk rum til mere og bedre kernevelfærd.

Foto: Colourbox

I starten af 2019 genudbød Guldborgsund Kommune deres drift og vedligehold af vejbelysning. Der var tale om et konkurrencepræget dialogudbud, hvor alle fire deltagende leverandører - Ørsted, Verdo, Enelco og SEAS-NVE - blev prækvalificeret.

Efter prækvalifikationen indledte Guldborgsund Kommune dialogen med leverandørerne og fik endevendt samtlige kontraktelementer, så man kunne opnå den mest nøjagtige opgavebeskrivelse og bedst mulige kontrakt til gavn for begge parter. Herefter afgav leverandørerne deres tilbud, som blev vurderet ud fra kriterierne pris, kvalitet, innovation og samarbejde. Vægtningen lød på henholdsvis 60, 20, 10 og 10 pct.

Her trak SEAS-NVE det længste strå, og de skal dermed stå for at udskifte og drive gadebelysningen i Guldborgsund Kommune frem til udgangen af 2023 med option på yderligere 2x 1 år. SEAS-NVE stod i forvejen for driften af vejbelysning i kommunen, men takket være en skarp konkurrence på markedet samt Guldborgsund konkurrenceprægede dialog kan kommunen se frem til en markant årlig besparelse.

I Guldborgsund Kommune har vi været rigtig tilfredse med udbudsforløbet om vejbelysning. Vi har haft en god, konkurrencepræget markedsdialog med virksomhederne, som samtidig har sikret os en mere nøjagtig opgavebeskrivelse. Og så er det selvfølgelig positivt for kommunen, at den skarpe konkurrence har ført til, at vi årligt sparer et millionbeløb på genudbuddet til gavn for borgerne. Christian Refstrup, Direktør for Teknik og Miljø, Guldborgsund Kommune

Resultatet af den netop påbegyndte kontrakt betyder nemlig, at Guldborgsund Kommune sparer to mio. kr. årligt. Det svarer til en prisreduktion på hele 21 pct. i 2020 i forhold til året før. Udbuddet viser dermed, at konkurrenceudsættelse netop sikrer de bedste priser til den ønskede kvalitet, samt at der særligt på det tekniske område stadig er gevinster at hente ved genudbud. Det er positivt – mest af alt for kommunens borgere, så skattekronerne i stedet kan gå til kernevelfærd.

Relateret indhold