05.08.20 OPS Gode eksempler

Friplejehjem i Helsingørs nye bæredygtige landsby danner rammen om det gode ældreliv

I Helsingør Kommune bliver byens gamle hospital omdannet til et bæredygtigt boligfællesskab, hvor et nyt friplejehjem blandes med caféområder, idrætsfaciliteter og almindelige lejeboliger. Ejendomsudviklerne Scandinavian Property Development (SPD) er en af hovedpartnerne bag det ambitiøse projekt ved navn Tretårnet, hvor de ældres trivsel, effektive arbejdsgange for medarbejderne og klimavenlighed går hånd i hånd.

Foto: SPD

I april måned 2020 vedtog kommunalbestyrelsen i Helsingør den lokalplan, som gør drømmen om en ny bæredygtig og mangfoldig landsby til virkelighed. Med projektet pustes nyt liv i byens gamle hospital, der ellers har ligget øde hen siden 2013.

Gennem de seneste to år har kommunen udviklet konceptet gennem et konstruktivt samarbejde med investorer, leverandører og ikke mindst de mange interesserede borgere, der er kommet med forslag på borgermøder og workshops. Blandt de 160 boliger i byggeriet er 58 til borgere på friplejehjemmet.

Nye nabofællesskaber på tværs af generationer
Friplejehjemmet bliver en del af et mangfoldigt landsbyfællesskab, der udover friplejeboliger byder på lejligheder tiltænkt studerende, børnefamilier og seniorer. Faciliteterne skaber dermed de bedst mulige rammer for socialt samvær og relationer på tværs af generationer, hvilket har veldokumenteret positiv indvirkning på humør og livsglæde især blandt de ældre medborgere.

Beboere i alle aldre og i forskellige faser af deres liv vil dermed møde hinanden på Tretårnets café, tagterrasse eller i yogasalen.

Friplejehjem sikrer innovation og varierede tilbud
De nye plejeboliger i Tretårnet skal være med til at løse Helsingør Kommunes udfordringer med at få plejeboliger til det stigende antal ældre. En prognose viser, at antallet af ældre over 80 år vil blive fordoblet over en 20-årig periode, hvilket naturligt medfører et stigende behov for plejeboliger.

En af fordelene ved at lade private aktører opføre og drive det nye plejehjem er, at det giver mulighed for at nytænke plejetilbuddene, så de bedre afspejler borgernes forskellige behov og stigende forventninger.

I indretningen af Tretårnet har SPD i samarbejde med Attendo, som bliver driftsoperatør på plejehjemmet, bl.a. valgt at indrette faciliteterne efter en T-form, som betyder at medarbejderne skal gå færrest mulige skridt i dagligdagen. Det skal sikre, at mest muligt arbejdstid bliver brugt sammen med beboerne samt en højere beboersikkerhed.

Fremtidssikre grønne boliger
Endelig har det for kommunen været en afgørende målsætning, at byggeriet og de færdige boliger ikke blot understøtter beboernes helbred og sociale trivsel, men samtidig lever op til høje standarder for miljø- og klimahensyn. De nye boliger kommer derfor også til at køre på vedvarende energi, ligesom ombygningen af ejendommen er projekteret med henblik på  at opnå en såkaldt DGNB Guld certificering, der udgør en samlet vurdering af bl.a. den miljømæssige, økonomiske og sociale kvalitet.

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K) ser frem til at kunne indvie både det nye plejehjem og boligfællesskab:

Jeg er glad for, at vi sammen med borgerne og virksomhederne efter alt at dømme får udviklet et landsbyfællesskab, som både afspejler vores ambitioner om bæredygtighed og som samtidig er med til udvikle vores velfærdstilbud til de ældre og imødekomme det stigende plejebehov Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune (K)

Byggeriet ventes påbegyndt i løbet af sommeren 2020, og boligerne forventes endeligt klar i begyndelsen af 2022.