28.09.20 OPS Gode eksempler

Ekstra kolleger i indkøbsafdelingen skal hente gevinster hjem til Allerød

Det kræver ressourcer og et kompetent fagligt miljø, hvis kommunerne skal udnytte nye potentialer for konkurrenceudsættelse og opnå mere effektive indkøb. Allerød Kommune har valgt at styrke indkøbs- og udbudsafdelingen med to ekstra årsværk for at hente nye gevinster hjem og sikre fortsat innovation i opgaveløsningen.

Foto: Colurbox

Den fornyede satsning på indkøbs- og udviklingsområdet er en del af kommunens udbuds- og indkøbsstrategi fra 2017, som har fokus på ressourceoptimering og nytænkning i løsningen af kerneopgaverne, så borgerne får mere velfærd for pengene.

Nye udbudsområder, professionel kontraktstyring og øget e-handel

Fra 2009 til 2020 har kommunen allerede opnået samlede gevinster for i alt 32 mio. kr. gennem de offentlige udbud, særligt inden for varekøb, IT-ydelser og ukomplicerede tjenesteydelser. Dermed er de lavest hængende frugter plukket, og kommunen ser nu mod nye potentialer, bl.a. inden for det specialiserede socialområde.

Her er tale om typer af områder, der kan være komplicerede at konkurrenceudsætte, men hvor der er store gevinster at hente, hvis man har ekspertisen og ressourcerne til at forfølge dem. Derfor vil Allerød Kommune udvide indkøbsafdelingen med to yderligere årsværk, så man opnår en højere faglighed og dermed et bedre afsæt for at afdække nye potentielle udbudsområder.

Selvom vi allerede er nået langt, skal vi blive ved med at afsøge nye potentialer for at opnå effektiviseringer og innovation via vores indkøb. Det kræver faglige kompetencer, og det er vi klar til at investere i Karsten Längerich, borgmester i Allerød Kommune (V)

Tilførslen af nye ressourcer skal også bidrage til mere professionel kontraktstyring, øget e-handel og konsekvent brug af indkøbsaftaler på tværs af fagområder. For eksempel skal en systematisk og løbende kvalificering af alle kontrakter sikre, at de altid afspejler kommunens behov, og at eventuelle uoverensstemmelser med leverandører håndteres via tidlig dialog. Ressourcerne kommer også til at spille en vigtig rolle ift. at sætte fokus på grøn omstilling i indkøbene og forbruget.

Udover de ekstra årsværk vil kommunen også øge engagementet i Indkøbsfællesskab Nordsjælland. De 13 kommuner i indkøbsfællesskabet drøfter pt. et potentielt løft af samarbejdet, så det fremover kan udvides med flere indsatsområder.

Selvfinansierende tiltag

Finansieringen af den styrkede indkøbsafdeling bliver bundet tæt op på de gevinster, den skal hente hjem til kommunens skatteborgere. Forventningen er, at satsningen allerede i 2021 vil resultere i en nettogevinst på 100.000 kr., voksende til minimum 300.000 kr. årligt fra 2023.

En styrkelse af udbuds- og indkøbskompetencerne i kommunerne er en af DI’s anbefalinger til et styrket offentligt-privat samarbejde. Læs dem her.

Relateret