26.10.21 OPS Gode eksempler

Innovativ kantstensløsning skåner klimaet, økonomien og trafikken

Ny og innovativ betonløsning gør det både hurtigere, billigere og mere bæredygtigt at anlægge og renovere kantsten. Det gav Fredericia Kommune mulighed for en simpel og effektiv renovering af to veje med mindst mulig forstyrrelse af trafikken.

Foto: Terranor A/S

Til trods for stigende trængsel og et større behov for tilpasning til mere ekstreme vejrforhold har  investeringerne i anlæg og vedligeholdelse af det kommunale vejnet været faldende gennem de seneste 10 år, og der er opbygget et større vedligeholdelsesefterslæb.

Men det behøver ikke at være en stor belastning for hverken klimaet, anlægsbudgettet eller trafikken at opretholde sikre og vedligeholdte veje. Sådan lyder konklusionen i Fredericia Kommune, der gennem et samarbejde med den private leverandør Terranor A/S har fået gavn af en ny og innovativ løsning til vedligeholdelse af kantsten på to af byens veje.

Mobil og effektiv løsning

På to forskellige veje – en større trafikvej og en mindre boligvej – har Fredericia Kommune fået støbt kantstene ved brug af en ny type maskinteknologi, hvor profilbeton kan anlægges via såkaldt ”glideformsstøbning”. Kort fortalt betyder det, at den nye kantsten kan støbes ovenpå den gamle i én arbejdsgang, så man undgår dyr og tidskrævende opgravning og bortskaffelse af de gamle sten. Med denne tilgang vil en typisk kantstenstrækning kunne stå færdig hele fem gange hurtigere end det normalt er tilfældet.

Læs også: Bæredygtig genbrugsasfalt baner vejen frem

På de to veje har fodgængere, cyklister og bilister dermed oplevet langt mindre forstyrrelser af trafikken end det ville have været tilfældet med brug af traditionelle metoder – vel at mærke uden at der er gået på kompromis med kvaliteten i produktet.

Når vi renoverer vejnettet, er det vigtigt for os ,at kvaliteten af det udførte arbejde er i top, og at vi generer trafikanterne så kort tid som muligt. Derfor ser vi et stort potentiale i denne løsning Morten Kurtzmann Svanborg, konst. fagchef, Infrastruktur og Ejendomme, Fredericia Kommune

Mærkbar CO2-besparelse

Samlet set er det vurderingen, at den nye teknologi udleder knap 40 tons mindre CO2 på en 1.000 meters kantstenstrækning sammenlignet med de traditionelle metoder. Det skyldes ikke alene den fleksible glideformsstøbning, men også den langtidsholdbare profilbeton, som er modstandsdygtigt over for ukrudt, tung belastning og alskens vejrforhold, og som derfor også kræver mindre vedligeholdelse fremadrettet.

Stort potentiale for udbredelse

Løsningen kan både anvendes på en lang række forskellige vejelementer – både til anlæg af nye kantsten og til renovering af gamle. Der er derfor et stort potentiale for, at den innovative teknologi kan udbredes til langt flere strækninger rundt omkring i landet og dermed bidrage til at indhente vedligeholdelsesefterslæbet, der præger store dele af det kommunale vejnet.  

Læs også: Rapport slår fast: Private virksomheder helt afgørende for offentlig innovation

Relateret indhold