22.04.21 OPS Gode eksempler

Haderslev Kommune samarbejder med private om plejehjem: De ældre skal have noget at vælge imellem

Haderslev Kommune har gennem en årrække samarbejdet med private aktører om at drive de kommunale plejehjem, og i 2022 slår et nyt friplejehjem dørene op for de første beboere. De ældre skal have noget at vælge imellem, lyder begrundelsen.

Foto: LINK Arkitektur

Det stigende antal ældre betyder, at mange kommuner er udfordret på både at skulle levere en tilstrækkelig kapacitet af plejeboliger og samtidig et mangfoldigt udvalg, der lever op til borgernes forventninger. Mere end syv ud af ti ældre ønsker nemlig i dag indflydelse på, hvilken plejebolig de ønsker at flytte ind i.

Dén udfordring har Haderslev Kommune valgt at løse gennem et tæt samarbejde med private aktører. I september 2020 kunne byrådet give endeligt grønt lys til, at den østlige del af byens gamle psykiatrisygehus omdannes til et nyt friplejehjem med plads til 60 beboere.

Friplejehjemmet bliver opført af Bo Michelsen A/S som totalentreprenør og ERIK Arkitekter som bygherrerådgiver, mens det blandt andre er LINK Arkitektur, der skal stå for projekteringen. Sammen skal de bl.a. sikre, at plejehjemmets udformning understøtter plejepersonalets arbejdsprocesser og trivsel, at der skabes hjemlige rammer for beboerne, en god balance mellem private boliger og fællesarealer samt et optimalt samspil med de naturskønne omgivelser. Eksempelvis kan langt størstedelen af de alt 60 beboere på det kommende plejehjem se frem til at få direkte udsigt over Haderslev Dam.

Flere valgmuligheder

Med det nye friplejehjem får de ældre i Haderslev Kommune altså mulighed for at vælge et alternativ til de kommunale. Her kan beboerne også, såfremt de ønsker det, vælge at tilkøbe ekstraydelser såsom wellness eller ekstra rengøring, hvilket ikke er muligt på de kommunale plejehjem.

H.P. Geil der er borgmester i Haderslev Kommune, ser frem til kunne tilbyde kommunens ældre endnu flere valgmuligheder, når friplejehjemmet indvies i sommeren 2022.

Vi har alle forskellige ønsker og forventninger til velfærden og derfor er det kun positivt, at de i ældre i Haderslev nu kan se frem til at få flere valgmuligheder i form af det nye friplejehjem H.P. Geil, borgmester i Haderslev Kommune (V)

Det er friplejehjemmet selv, der står for alle etableringsomkostninger, og derfor har kommunen ikke udgifter til hverken anlæg eller grundkapitalindskud, som ellers er tilfældet ved etablering af kommunale plejeboliger. Samtidig er kommunens udgifter til den enkelte plejehjemsplads de samme, uanset om beboeren vælger en privat eller kommunal plejebolig.

Læs også: Økonomiske konsekvenser ved etablering af friplejehjem

Vi kan lære af hinanden

Haderslev Kommunes tætte samarbejde med private aktører gælder også for kommunens egne plejehjem. Siden 2016 har byrådet nemlig valgt at lade en privat aktør drive Hiort Lorentzen Plejecenter, der pt. huser 58 plejeboliger. Vinderen af det seneste genudbud i 2020 blev Forenede Care, som netop har overtaget opgaven pr. 1. april 2021. Frem mod overdragelsen har Forenede Care derfor været i tæt dialog med både kommunen og den afgående private operatør for at sikre, at både medarbejdere og beboere oplever en gnidningsfri overgang til de nye forhold.

Da kommunen fastlagde udbudskriterierne, valgte man at lægge vægt på kvalitet frem for blot at gå efter den laveste pris. Det betyder, at den private operatør bliver behandlet på lige fod med de øvrige kommunale plejehjem – både hvad angår økonomi og samarbejdet i øvrigt. Det giver gode betingelser for løbende nytænkning og erfaringsudveksling til gavn for beboerne – hvad enten de bor på Hiort Lorentzen eller et af de øvrige plejecentre.

- Som kommune er vi åbne for, at private kan byde ind med nye idéer og tilgange, som vi kan lære af og bruge til at udvikle vores egne plejetilbud. På den måde kommer det gode samarbejde i sidste ende vores plejehjemsbeboere til gavn både i form af større valgfrihed, men i høj grad også gennem højere kvalitet i ældreplejen”, siger H.P. Geil.

Det kan eksempelvis være gennem tiltag for at opnå bedre søvnforhold for beboerne, idéer til sociale aktiviteter i hverdagen eller indsatser for at nedbringe medarbejdernes sygefravær, som Forenede Care har gode erfaringer med fra deres nuværende plejecentre.

Læs DI’s samlede anbefalinger på plejehjemsområdet her.

Læs også historien om Greve Kommunes udbud af Langagergård Plejecenter her.

Relateret indhold