16.09.19 OPS Nyheder

Når smartere bygninger betyder bedre service

De kommunale bygninger udgør rammerne om hverdagens velfærdsopgaver, og derfor er ejendomsdrift en afgørende og ofte overset opgave. For hvordan driver og udvikler man bygninger smart og effektivt, så de skaber den bedst mulige service for borgerne? Kom og få viden og konkrete erfaringer med facility management til DI og KL’s konference om offentlig-privat samarbejde 29. november.

KONFERENCEN ER DESVÆRRE AFLYST

Vinduer skal poleres, toiletter og gulve skal rengøres, printeren skal fejlmeldes og installationer skal efterses og vedligeholdes. Ejendomsdrift og -vedligeholdelse af bygninger er mange og forskelligartede opgaver, og derfor kan det ofte være opgaver, der ikke drives smartest og mest effektivt til gavn for borgerne.

Til DI og KL’s konference om offentlig-privat samarbejde vil en af de i alt seks sessioner derfor kredse om facility management og bygningers betydning for bedre service. Sessionens store spørgsmål er, hvordan kommunerne kan investere i løsninger, der leder til bedre og billigere ejendomsvedligehold og -drift og samtidig skabe endnu bedre service?

Til at gøre os klogere kommer nedenstående tre gæster, som på hver deres måde har stor viden og erfaring, når det kommer til smart og effektiv drift og udvikling af kommunale bygninger. Panelet favner bredt inden for facility management og skildrer dermed de mange forskellige muligheder, kommunerne kan benytte sig af, når det kommer til ejendomsdrift og -vedligehold.

 

  • Stine Johansen, kommunaldirektør, Helsingør Kommune

  • Jonas Groes, partner, Ernst & Young

  • Jørgen Utzon, adm. direktør, Coor

Med afsæt i konkrete erfaringer vil panelet bl.a. diskutere følgende tre områder:

Facility management skaber sammenhæng og synergi

Facility management er kommet højt på den kommunale dagsorden – og med god grund. For facility management gør det bl.a. muligt at se på tværs af opgaver som rengøring, kantinedrift mv. og sammentænke en række forskellige drifts- og vedligeholdelsesopgaver, så man opnår synergieffekter til gavn for borgere, medarbejdere og økonomien.

Nytænkning af kommunale ejendomme – med borgeren i centrum

Ejendomsdrift og -vedligehold handler i sidste ende om rammerne for borgernes hverdag. Derfor handler det om at nytænke den måde, vi bruger kommunale bygninger, så flest mulige borgere får glæde af dem. Det kan dreje sig om åbningstider, hvornår ejendomme er i brug, hvad de bruges til og meget mere, så man opnår optimal ressourceudnyttelse, der tilgodeser borgernes behov og ønsker og samtidig understøtter kommunens mål om effektivitet.

Energi- og arealoptimering – en fremtidssikring af kommunale bygninger

Til at danne sig et overblik over kommunens ejendomme kan det ofte være en god ide at få skabt et dataoverblik over kommunens mange bygninger og kvadratmeter, så man opnår den bedste udnyttelse af det samlede antal kvadratmeter og dermed får mest muligt ud af de kroner, der bruges på drift og vedligehold. Dertil kommer et stort potentiale i investeringer i energioptimering – investeringer, som er gode for miljøet og som ofte kan tjene sig selv hjem igen.

 

Tilmelding

Konferencen er desværre aflyst.

Relateret