29.11.19 OPS Nyheder

Midtjyske kommuner åbner op for mere konkurrenceudsættelse

Igen i år ønsker en bred skare af kommuner i budgetaftalerne at udnytte fordelene ved offentlig-privat samarbejde til at opnå bedre kommunal velfærd. I de midtjyske kommuner er der særligt fokus på at vurdere kommunale opgavers mulighed for konkurrenceudsættelse, etablering af friplejehjem samt effektive og bæredygtige indkøb.

Foto: Erwin Wodicka

Over hele landet har landets kommunalpolitikere netop forhandlet kommunernes budgetter for 2020 på plads. En gennemgang af kommunernes budgetaftaler viser, at kommunerne igen i år har fokus på at udnytte offentlig-private samarbejder til at opnå den bedst mulige velfærd. I de midtjyske kommuner er der et generelt fokus på at få sat kommunale opgaver under lup for at vurdere potentialet for konkurrenceudsættelse. Herudover er der fokus på etablering af friplejehjem samt bedre og mere bæredygtige indkøb. 

Overordnet har det stigende antal ældre betydet, at syv kommuner på tværs af landet overvejer at etablere friplejehjem for at imødekomme behovet for flere plejehjemspladser, mens en række kommuner har rettet fokus mod grønne og bæredygtige indkøbsstrategier. Dertil kommer mange kommuners ambitioner om at automatisere administrationsopgaver ved hjælp af softwarerobotter. Det kan du læse mere om her

Herunder følger en gennemgang af de mest relevante tiltag og initiativer, som kommunerne i Midtjylland har taget med i budgetaftalerne for 2020. 

  • Hedensted Kommune ser et potentiale på flere fronter i forhold til konkurrenceudsættelse af opgaver, som i dag løses af kommunen. Her er tale om opgaver, som kan løses billigere og bedre enten af en privat udbyder eller i et offentligt-privat samarbejde. Derfor sætter kommunen gang i en udredning af potentialet ved udlicitering, f.eks. ved undersøgelse af erfaringerne i andre kommuner, hvorefter det drøftes, hvilke områder der skal arbejdes videre med. Et af principperne i konkurrenceudsættelse vil være et borgerperspektiv, herunder valgfrihed for borgerne.

  • Herning Kommune understreger vigtigheden af, at bæredygtighedstanken er til stede og om nødvendigt fremmes, når Herning Kommune står bag udliciteringer og udbud. Derudover er der forskellige overvejelser omkring et friplejehjem i Gødstrup. Hvis byggeriet realiseres, vil forventet 50-60 nye plejeboliger kunne indeholdes dér.

  • Horsens Kommune ønsker, at der gennemføres en grundig undersøgelse af mulighederne for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver – dog ikke centrale kernevelfærdsopgaver. De enkelte fagudvalg kan arbejde videre med analysen med henblik på at realisere evt. effektiviseringer.

Favrskov

Besparelse på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser for 300.000. kr. i 2020 og i alt 600.000 i 2023. 

Se budgetaftalen her.

Hedensted

Der er et potentiale på flere fronter i forhold til konkurrenceudsættelse af opgaver, som i dag løses af kommunen. Opgaver, som kan løses billigere og bedre enten af en privat udbyder eller i et offentligt-privat samarbejde. Der sættes gang i en udredning af potentialet ved udlicitering f.eks. ved undersøgelse af erfaringerne ved andre kommuner, hvorefter der med baggrund i denne viden drøftes, hvilke områder der skal arbejdes videre med. Et af principperne i konkurrenceudsættelse vil være et borgerperspektiv, herunder valgfrihed for borgerne. 

Se budgetaftalen her.

Herning

Forligspartierne understreger vigtigheden af, at bæredygtighedstanken er til stede og om nødvendigt fremmes, når Herning Kommune står bag udliciteringer og udbud.

Derudover er der forskellige overvejelser omkring et privat plejehjem i Gødstrup. Hvis byggeriet realiseres, vil forventet 50-60 nye plejeboliger kunne indeholdes dér.

Forligspartierne ønsker kortlagt, om der er potentiale for udskiftning af belysningen på flere af kommunens idrætsanlæg. Samtidig ønskes afklaret hvilke øvrige energieffektiviseringer i forbindelse med kommunale byggerier, der kan være favorable både klimamæssigt og økonomisk. 

Se budgetaftalen her

Horsens

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en grundig undersøgelse af mulighederne for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver – dog ikke centrale kernevelfærdsopgaver. De enkelte fagudvalg kan arbejde videre med analysen med henblik på at realisere evt. effektiviseringer.

Se budgetaftalen her.

Lemvig

Mere effektive indkøb skal give besparelse på 3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023.

Se budgetaftalen her.

Norddjurs

I forhold til udlicitering af driftsområder henvises til det arbejde, der er igangsat i forlængelse af budgetaftalen 2019- 2022.

Se budgetaftalen her.

Aarhus

I stedet for at mange leverandører har transporter ind og ud af kommunen hver dag – og ofte med meget tunge og forurenende køretøjer – kan der tænkes en samordnet varedistribution, hvor leverandører fremover leverer deres varer på et eller flere centrale varemodtagelsescentre. Herfra kan der ske en koordineret videre distribution. Der afsættes et beløb på 0,6 mio. kr. i 2021 til en analyse af potentialet.

Se budgetaftalen her.

 

Læs mere

Læs om budgetaftalerne i hovedstadsområdet her.

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

Relateret