10.12.19 OPS Nyheder

Nordjyske kommuner med grønne indkøbsambitioner

Igen i år ønsker en bred skare af kommuner i budgetaftalerne at udnytte fordelene ved offentlig-privat samarbejde til at opnå bedre kommunal velfærd. Og i de nordjyske kommuner er der særligt fokus på ét område: Grønne og bæredygtige indkøb.

Foto: Erwin Wodicka

Over hele landet har landets kommunalpolitikere netop forhandlet kommunernes budgetter for 2020 på plads. En gennemgang af kommunernes budgetaftaler viser, at kommunerne igen i år har fokus på at udnytte offentlig-private samarbejder til at opnå den bedst mulige velfærd. Specielt den grønne dagsorden har i den grad sat sine spor i de nordjyske kommuners budgetaftaler. Her er der et generelt fokus på, hvordan kommunerne gennem deres indkøb kan sætte en grøn og bæredygtig retning. 

Overordnet har det stigende antal ældre betydet, at syv kommuner på tværs af landet overvejer at etablere friplejehjem for at imødekomme behovet for flere plejehjemspladser, mens en række kommuner har rettet fokus mod grønne og bæredygtige indkøbsstrategier. Dertil kommer mange kommuners ambitioner om at automatisere administrationsopgaver ved hjælp af softwarerobotter. Det kan du læse mere om her

Herunder følger en gennemgang af de mest relevante tiltag og initiativer, som de nordjyske kommuner har taget med i budgetaftalerne for 2020. 

  • Hjørring Kommune ønsker at gå foran med bæredygtige indkøb, idet offentlige indkøb udgør en stærk driver i forhold til den grønne omstilling. For at styrke bæredygtighedsdagsordenen ønsker Hjørring Kommune at samarbejde på tværs af virksomheder og offentlige institutioner. Det skal ske i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. 
  • Mariagerfjord Kommune ønsker også at gå forrest, når det handler om at fremme en bæredygtig udvikling. Det skal bl.a. ske ved at indgå indkøbsaftaler, hvor der tages aktivt stilling til, hvordan kommunen kan nedsætte brugen af klima- og miljøbelastende produkter. Derudover skal der stilles krav til bæredygtighed i udbud, hvor det giver mening. 
  • Jammerbugt Kommune ønsker, at brugen af deres indkøbsaftaler øges, således at aftaleoverholdelsen hæves fra en nuværende compliancegrad på 40 pct. til 50 pct. i 2020.

Frederikshavn

Øget fokus på det grønne og bæredygtighed i forhold til indkøb og udbud. 

Se budgetaftalen her. 

Hjørring

Kommunen ønsker at gå foran med bæredygtige indkøb, idet offentlige indkøb udgør en meget stærk driver i forhold til den grønne omstilling. 

For at løfte bæredygtighedsdagsordenen skal der samarbejdes på tværs af virksomheder og offentlige institutioner. Det sker i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. 

Se budgetaftalen her

Jammerbugt

Det er Jammerbugt Kommunes ønske, at der opnås et yderligere potentiale ved brug af eksisterende indkøbsaftaler, hvor aftaleoverholdelsen blandt andet hæves fra det nuværende niveau på 40% til over 50% i 2020. 

Se budgetaftalen her

Mariagerfjord

For at fremme en bæredygtig udvikling ønsker aftaleparterne, at Mariagerfjord Kommune skal nedbringe klima- og miljøpåvirkningerne i forbindelse med indkøb. Det kan ske ved at indgå indkøbsaftaler, hvor der tages aktivt stilling til, hvordan kommunen kan nedsætte brugen af klima- og miljøbelastende produkter og ydelser. I udbud, hvor det giver mening og er relevant, skal der stilles krav til bæredygtighed. 

Se budgetaftalen her

Aalborg

I budgetforslaget er indarbejdet mindreudgifter til køb af varer og tjenester på brutto 4,0 mio. kr. som følge af nye udbud. Der skal samlet set gennemføres 18 udbud. Der er allerede gennemført syv udbud, som har givet et bruttoprovenu på 3,7 mio. kr. Det antages, at de resterende 11 udbud giver 4,0 mio. kr., hvorefter det samlede bruttoprovenu vil være 7,7 mio. kr. 

Se budgetaftalen her.

 

Læs mere

Læs om budgetaftalerne i hovedstadsområdet her.

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her.

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

Relateret